Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

 

Cel ten Fundacja realizuje głównie poprzez zainteresowanie społeczeństwa polską wspólnotą gospodarczą. Pragniemy, aby Polacy byli nie tylko mieszkańcami kraju, ale aktywnie uczestniczyli w życiu gospodarczym wspólnoty ekonomicznej jakim jest Państwo. Dążymy do tego aby Polacy wiedzieli jak funkcjonować w wolnorynkowej i globalnej gospodarce, aby czerpać z tego jak największe korzyści.

Fundacja nie jest organizacją polityczną i nie reprezentuje żadnej z wybranych opcji politycznych. Jesteśmy grupą entuzjastów którzy widzą szansę na rozwój gospodarczy Polski poprzez budowanie kapitału spłecznego. Podejmujemy współpracę ze wszystkimi środowiskami, które są zainteresowane rozwojem gospodarczym naszego kraju.

 

Program obywatelskiej edukacji ekonomicznej realizowany przez Fundację oparty jest  na wieloletnich doświadczeniach rodzimych firm w konkurowaniu na rynku globalnym i obejmuje m.in:

  1. Publikację oraz dystrybucję raportu „Wspólnie budujmy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?
  2. Wykorzystanie potencjału Polonii do rozwoju gospodarczego kraju poprzez aktywizację Polaków, ułatwienie im rozwoju i prowadzenia działalności
  3. Podejmowanie działań mających na celu  stworzenie równych szans w konkurowaniu rodzimych firm na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych
  4. Inicjowanie dyskusji na forach internetowych
  5. Udział w konferencjach i debatach gospodarczych
  6. Promowanie Polski i polskiej przedsiębiorczości.
  7. Organizowanie warsztatów ekonomicznych
  8. Redagowanie artykułów i ich publikacja w mediach opiniotwórczych

Chcemy, aby za rozwój naszego kraju wzięły odpowiedzialność wszystkie środowiska społeczne: politycy, przedsiębiorcy, media i środowiska opiniotwórcze, urzędnicy, pracownicy, konsumenci, a także wyborcy. Tylko wtedy możemy mieć realny wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Fundatorami Fundacji  są założyciele polskich firm, które osiągnęły sukces za granicą lub w konkurowaniu z zagranicznymi koncernami.