Zespół Fundacji

BOŻENA DAMASIEWICZZespół

Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Z Fundacją związana jest od samego początku, czyli od 2010 roku. Od ponad czterech lat z sukcesem zarządza Fundacją Pomyśl o Przyszłości pełniąc funkcję Prezesa. Współautorka raportu „Wspólnie budujmy naszą zamożność”, inicjator i pomysłodawca realizowanych przez Fundację projektów. Z ogromną pasją tworzy strategie rozwoju Fundacji nadzorując ich realizację, aktywnie włącza się w projekty dotyczące rozwoju gospodarczego Polski. Serdeczność i otwartość pomagają jej w prowadzeniu konferencji podczas których mówi o tym jak czerpać korzyści z życia w gospodarce globalnej. Wszystko z myślą by żyło nam się lepiej. Bo człowiek jest dla niej priorytetem.

Absolwentka Nieruchomości i Inwestycji na Wydziale Ekonomii oraz Psychologii i pedagogiki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dyrektor Biura Zarządu firmy FAKRO - w tym roku świętuje jubileusz 15-lecia swojej pracy. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci. Otwarta na świat i ludzi nie przestaje się rozwijać. Skończyła studia podyplomowe z Zarządzania Finansami Firmy, Psychologii Zarządzania Kadrami i Zarządzania projektami. Już myśli o kolejnych…

 

JAKUB ZAPAŁAZespół

V-ce Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Z oddaniem angażuje się w promocję działań Fundacji. Reprezentuje Fundację podczas licznych delegacji, prowadzi warsztaty i szkolenia w całej Polsce, współredaguje Dobry Dodatek Wiedzy o Gospodarce, a także  artykuły o tematyce gospodarczej w ogólnopolskiej prasie. Współorganizator  Narciarskich Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywatnych oraz licznych spotkań z polskimi przedsiębiorcami. Odpowiedzialny za dystrybucję raportu Fundacji. 

 

Wolontariusze Fundacji

Anna Korczyk Zespół

Zespół

Kinga Nowobilska

Z Fundacją związana od 2013 roku, w charakterze wolontariusza. Pracuje nad ochroną danych osobowych pracowników, wolontariuszy oraz uczestników projektów organizowanych przez Fundację. Powołana na stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji, opracowała dokumentację, przeprowadziła szkolenia, a także z sukcesem rejestrację zbiorów danych osobowych w Fundacji.
Wciąż podnosi kwalifikacje w dziedzinie ochrony danych osobowych świadoma wyzwań w tematyce rozwoju tej dziedziny. Zmiany w uregulowaniach unijnych to kolejne z wyzwań z którym  ma świadomość, że trzeba się zmierzyć.

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z dziedziny "Ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Pracownik działu prawnego w FAKRO, w trakcie pracy koordynowała różne projekty m.in. związane z organizowaniem promocji - posiada świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów do pełnienia funkcji nadzorującego urządzanie loterii promocyjnych. Posiada certyfikaty specjalisty ochrony informacji niejawnych oraz audytora wewnętrznego, jest członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnej i Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Dr Paweł J. Dąbrowski

 

ZespółMa ponad dwadzieścia lat doświadczenia w doradztwie, szkoleniach i prowadzeniu własnego biznesu.  Był założycielem i dyrektorem Centrum Negocjacji Konfederacji Pracodawców Polskich oraz prezydentem Greater Western Chamber of Commerce and Industry (zachodnich dzielnic Melbourne). Jako konsultant przygotowywał biznesplany i analizy inwestycyjne (feasibility studies), był zaangażowany w międzynarodowe projekty kooperacyjne i inwestycyjne.

Dr Dąbrowski wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz na przodujących uniwersytetach w Melbourne: Monash i Swinburne.  Opublikował książkę ,,Praktyczna Teoria Negocjacji” (dwa wydania), ponad osiemdziesiąt artykułów, opracował analizy dla rządu Wiktoriańskiego (Australia).

Paweł J. Dąbrowski jest doktorem zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i magistrem matematyki, ukończył Podyplomowe Studia Pedagogiki Twórczości, uzyskał Podyplomowy Certyfikat Księgowości na Uniwersytecie Swinburne (Melbourne),  ukończył szereg kursów trenerskich i doradczych, w tym:

  • roczny kurs Stockholom University Managing Corporations (160 godzin)
  • półtoraroczny kurs Doradców Biznesu Niemieckiej Izby Współpracy Gospodarczej.

Jest członkiem Australian Institute of Management i TNOiK, Bywalcem Szkoły Symulacji Systemów Systemów Gospodarczych i Rejestrowanym Konsultantem Organizational Development. Prowadzi zajęcia po polsku i angielsku.

Zainteresowania: joga, tai-chi, brydż, płetwonurkowanie, pisanie poezji, gra  go i gry wojenne.

 

Zespół  Bożena Witowska