Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Projekt ma na celu poprawienie atrakcyjności miasta Nowego Sącza poprzez rozbudowę i modernizację miejsc oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych.

Z projektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Nowego Sącza jak i turyści w każdym wieku.
Czas przewidywany na realizację projektu wynosi około 10 lat. Wszystkie nasze modernizacje mają na celu poprawę turystyki i rekreacji w Nowym Sączu. Mamy nadzieję, że nasze pomysły wpłyną pozytywnie na rozkwit naszego miasta.

 

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych


Szacunkowe koszty realizacji projektu brutto

Nowe ośrodki rekreacyjne  5 000 000 zł
Otwieranie nowych siłowni 3 000 000 zł
Tworzenie basenów na Kamienicy 600 000 zł
Budowa nowych boisk i hal sportowych 9 000 000 zł
Zakładanie nowych klubów sportowych 750 000 zł
Łącznie 18 350 000 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty