Integracyjny plac zabaw dla dzieci

Diagnoza stanu:

W Nowym Sączu znajdują się place zabaw, natomiast nie są one przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji:

Nowy Sącz. - plac zabaw mieszczący się w parku przy ruinach zamku.

Cel:

Za pomocą doposażenia sprzętu do istniejących już placów zabaw będzie możliwa integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Pokonanie barier oraz stygmatyzacji, zmiana spojrzenia na problem oraz przeciwdziałanie wykluczenia społecznego.

Przewidywane działania:


1. Opracowanie projektu integracyjnego palcu zabaw dla dzieci.

 • organizacja spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami,
 • zebranie informacji od zainteresowanych na temat potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców,
 • przeprowadzenie indywidualnych rozmów z osobami niepełnosprawnymi o ich potrzebach,
 • wykonanie projektu integracyjnego placu zabaw (projekt doposażenia istniejącego już placu zabaw dla dzieci)
 • konsultacja projektu placu zabaw z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami,
 • naniesienie poprawek do projektu placu zabaw.

Czas realizacji: 3 miesiące

2. Zebranie cen asortymentów wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

 • poszukiwanie firm sprzedających wyposażenia placu zabaw dla niepełnosprawnych dzieci,
 • wybór elementów wyposażenia i najkorzystniejszych cen.

Czas realizacji: 2 tygodnie

3. Przygotowanie istniejącego placu zabaw w celu w celu jego doposażenia aby był dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych

 • odpowiednie przygotowanie podłoża zgodnie z wymaganiami dla osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji: 3 dni

4. Doposażenie istniejącego placu zabaw pod kątem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 • montaż zamówionego wyposażenia,
 • kontrola wykonanego montażu.

Czas realizacji: 2 tygodnie

 


Szacunkowe koszty realizacji projektu ( koszt brutto)

Huśtawka Jupiter ok. 7300 zł
Huśtawka Saturn ok. 19500 zł
Montaż x2 ok. 2 x 500 zł
Łącznie 27800 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty