Nasi mali przyjaciele- budowa schroniska dla zwierząt

Diagnoza stanu:

  • Przeprowadzenie ankiety publicznej (Załącznik nr1)

Wyniki przeprowadzonej ankiety pośród mieszkańców miasta Nowy Sącz
CZY JEST PAN/PANI ZA STWORZENIEM W NOWYM SĄCZU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT?

 

Cel:

  • Dostarczenie mieszkańcom informacji o pozytywach istnienia schroniska dla zwierząt na terenie Nowego Sącza
  • Kształtowanie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat opieki nad porzuconymi zwierzętami
  • Obniżenie kosztów transportu bezdomnych zwierząt do schronisk poza miastem (budżet miasta)
  •  Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i okolic przed atakami ze strony porzuconych zwierząt
     

Beneficjenci projektu:

  • Mieszkańcy miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

 Przewidywane działania oraz ich wpływ:

  • zagospodarowanie nowego terenu pod budowę schroniska (przewidywalny czas*: max 18 miesięcy)

*z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację pozwoleń

 

Nasi mali przyjaciele- budowa schroniska dla zwierząt


Szacunkowe koszty realizacji projektu

 Działka budowlana 300 000 zł
Budynek 450 000 zł
Wyposażenie budynku 350 000 zł
Wybiegi dla zwierząt 50 000 zł
Leki i wyżywienie 50 000 zł
Pracownicy 200 000 zł
Inne 100 000 zł
Łącznie 1 500 000 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty