Nowosądecka ścieżka zdrowia

Diagnoza problemu:

,,NOWOSĄDECKA ŚCIEŻKA ZDROWIA”- skąd taki pomysł? Stworzyliśmy nasz projekt z myślą o wszystkich ludziach, którym brakuje aktywności fizycznej połączonej ze świeżym powietrzem. Jest ona dostępna dla wszystkich, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych czy ludzi w podeszłym wieku. To kompleks rekreacyjny rozmieszczony na długości 2 km, i dlatego nie należy mylić go z siłownią na świeżym powietrzu.
Diagnoza stanu: brak tego typu miejsc w Nowym Sączu do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dnia 7 marca 2015 roku nasza grupa przeprowadziła wywiad z Sądeczanami napotkanymi na ulicy i na pytanie:

Co sądzi Pan/Pani o utworzeniu „Nowosądeckiej Ścieżki Zdrowia?

padły różne odpowiedzi:

p. Iwona H, 42l;
Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu. Młodym ludziom brakuje miejsc, gdzie mogliby swobodnie się spotkać, a przy tym troszkę się poruszać.


Arkadiusz J, 17l;
Całkiem dobra opcja. W końcu nie każdy ma pieniądze, ani czas by regularnie korzystać z siłowni. Ja na przykład często przechodzę tamtędy i przy okazji mógłbym trochę poćwiczyć.

 

p. Anna G, 36l
Cieszy mnie taka inicjatywa młodych ludzi. Widać, że chcecie zmienić to miasto. Nowy obiekt mógłby zachęcić więcej młodzieży do korzystania z rozrywek na świeżym powietrzu. Bardzo dobre usytuowanie, jest jedną z wielu zalet. Może częściej udałoby mi się odciągnąć mojego syna od gier komputerowych.


p. Jan W, 46l

Myślę, że jest to całkiem ciekawy pomysł, tylko gorzej z realizacją. Wiadomo, że nie każdemu zależy na rekreacyjnym rozwoju miasta. Ludziom bardziej jest na rękę, gdy powstają nowe bary szybkiej obsługi, czy galerie handlowe. Drobne rzeczy, mogą najbardziej zmodernizować miasto.


p. Joanna H, 25l
To wszystko naprawdę ma szansę. I to sporą. Nie jest to pomysł w żadnym wypadku powielany. Nie słyszałam jeszcze nigdy o czymś takim. Widać w was dużą chęć do pracy i pasję. W końcu nie apelujecie bez końca o dbanie o środowisk, tylko podejmujecie realną inicjatywę. Myślę, że gdyby ten odcinek był dobrze zagospodarowany, może zachęciło by to większą ilość ludzi do niedzielnych spacerów i dbania o zdrowszy styl życia.

Naszym kolejnym krokiem było przeprowadzenie ankiety w naszej szkole.

Zawierała ona dwa pytania:

Czy brakuje Ci miejsca w Nowym Sączu, gdzie można poćwiczyć na świeżym powietrzu z przyrządami dostępnymi na miejscu?
Czy chciałbyś/chciałabyś mieć w Nowym Sączu ,,Nowosądecką Ścieżkę Zdrowia”?

W rezultacie 77% ankietowanych chciałoby mieć w Nowym Sączu Nowosądecką Ścieżkę Zdrowia. Uczniom podoba się przedstawiony pomysł.
Inicjatywą projektu jest stworzenie i wybudowanie Nowosądeckiej Ścieżki Zdrowia, miejsca aktywności fizycznej- tania ,skuteczna , pożyteczna i praktyczna inwestycja dla miasta Nowy Sącz.


CEL PROJEKTU:

 •  udostępnienie mieszkańcom nowego, atrakcyjnego miejsca do aktywnej rekreacji
 • propagowanie wśród mieszkańców modelu aktywnego i zdrowego trybu życia
 •  podniesienie świadomości użytkowników – dzięki tablicom informacyjnym- o znaczeniu dla zdrowia poszczególnych ćwiczeń fizycznych
 • wpisanie się w Strategię Rozwoju Miasta Nowego Sącza jako ośrodka stawiającego na rozwój kultury fizycznej

Planowane działania:

Budowa owej ścieżki przewidziana jest przez nas na LATO-JESIEŃ 2015 roku- jest to odpowiednia perspektywa czasowa.


Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

 • 8 stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych- każde o innym przeznaczeniu,
 • urządzenia będą wykonane głównie z drewna, oraz niezbędnych elementów
 •  umieszczona będzie jedna tablica informacyjna,
 • odległość między każdym urządzeniem to około 100- 200 metrów,
   

Projekt urządzeń:

 • Ławka do ćwiczeń brzucha
 • Orbitrek
 • Kółka akrobatyczne
 • Równoważnia prosta
 • Zestaw do pompek
 • Zestaw do przeskoków
 • Step-podest
 • Slalom

Nowosądecka ścieżka zdrowia

 

 


Szacunkowe koszty realizacji- kwota brutto

Ławka do ćwiczeń brzucha 700 zł
Zestaw do przeskoków 500 zł
Step-Podest 100 zł
Slalom 600 zł
Poręcz do pompek 400 zł
Równoważnia prosta 200 zł
Kółko akrobatyczne 600 zł
Orbitrek 500 zł
Tablica informacyjna 400 zł
Koszt wykonania- montaż 2000 zł
Łącznie 6000 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty