Nowy Sącz nowym Amsterdamem

Współczesny rozwój sytuacji gospodarczej i ekonomicznej zmusza nas do poszukiwania rozwiązań nie tylko dochodowych, ale posiadających także uzasadnienie wynikające z potrzeby poprawy warunków naszej egzystencji. Wielowiekowe, postępujące wyniszczenie środowiska spowodowane gospodarką rabunkową powoduje, że czas pomyśleć o jego odbudowie.

Diagnoza stanu:
Problemem naszego miasta jest rosnąca ilość samochodów, co powoduje utrudnienia komunikacyjne oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska.
Jak uczy doświadczenie państw skandynawskich oraz państwa środka czyli Chin, doskonałym sposobem na ekologiczny transport są rowery.
Podróżowanie rowerem jest także stylem życia, podążaniem za nowoczesnością i ekologicznym współżyciem ze środowiskiem.
Większość Nowosądeczan zamieszkuje w tzw. blokowiskach, co w sposób bardzo znaczny uniemożliwia posiadanie i przechowywanie stosunkowo dużego przedmiotu jakim jest rower. Niektórych zniechęca także konserwacja sprzętu, oraz troska o pozostawienie go bez zabezpieczenia na terenie miasta. Nie jest bowiem popularny system ubezpieczeń rowerów.
Mamy także wiele obszarów zieleni. Można skorzystać w wolne dni z wycieczek rowerowych całych rodzin.
Po przeprowadzeniu wywiadu z uczniami naszej szkoły oraz innymi Sądeczanami, otrzymałyśmy wynik motywujący do otwarcia wielopunktowej wypożyczalni rowerów.

Cele projektu:

 •  Usprawnienie komunikacji
 • Promocja zdrowego stylu życia
 •  Przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
 •  Stworzenie nowych miejsc pracy
 •  Uatrakcyjnienie miejscowości

Roczny plan kosztów:

płace to ok. 165 tys. brutto (ulegną znacznemu obniżeniu, jeżeli zatrudni się bezrobotnych- dofinansowania z urzędu pracy)

Planowane działania w odpowiedniej perspektywie czasowej:

 • Działania związane z rozpoczęciem działalności najlepiej podjąć w okresie jesienno-zimowym, tzn. poza sezonem.
 •  Uzyskanie zgody na wynajem lokali.
 •  Wynajęcie i zagospodarowanie przestrzeni.
 •  Zakup sprzętu.
 •  Ubezpieczenie sprzętu.
 •  Rekrutacja, przeszkolenie i zatrudnienie pracowników
 •  Złożenie wniosku do urzędu pracy o dofinansowanie przy zatrudnieniu osób bezrobotnych.
 •  Podjęcie starań o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Beneficjenci:

 • mieszkańcy Nowego Sącza oraz okolicznych miejscowości
 • turyści

Opis projektu:


Wypożyczalnia opierać się będzie na trzech punktach stałych, umieszczonych w strategicznych miejscach miasta. Każdy pice-stop będzie posiadać 20 rowerów, dostępnych w godzinach od 6:00 do 22:00, gdzie zatrudnionych będzie po dwóch pracowników. Klient wymienia rower w jednym z 3 miejsc co powoduje, że może przemieszczać się w jednym kierunku, bez konieczności powrotu do bazy wyjściowej.
Zakupić należy samochód transportowy, aby łatwo „przerzucać” sprzęt do dowolnego miejsca.


Dla 3 punktów obsługi klienta przewidziane jest zatrudnienie 6 osób. Wiek zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacje nie stanowią ograniczeń.


Cena wypożyczonego roweru musi zależeć od czasu jego używania.
Dla klientów stałych wprowadzić należy rabaty i promocje. Podobnie dla rodzin z dziećmi. Istotne jest to, że na terenie Nowego Sącza nie działa żadna tego typu wypożyczalnia dlatego naszym zdaniem inwestycja jest wysoce uzasadniona. Brak jest alternatywnych, proekologicznych, tanich środków transportu.
Początkowo konieczne jest zakupienie 60 rowerów o mocnej konstrukcji. Narzędzia do serwisu oraz kaski ochronne również należą do środków trwałych firmy.
Naszą działalność zakładamy po przeprowadzeniu analizy rynku oraz opierając się na aktualnych kierunkach rozwoju miast. Działalność proekologiczna jest wspierana przez samorządy i Unię Europejską. Naszymi sojusznikiem stają się także organizacje proekologiczne, jak i sam nowy styl życia.
W tym konkretnym przypadku inwestujemy 67 tys. złotych, należy jednak pamiętać, że można skorzystać z dofinansowania przez Unię Europejską w ramach projektu wspierania ekologicznych, alternatywnych środków transportu.


Dochód z prowadzonej działalności można przeznaczyć na inwestycje w nowy sprzęt przeznaczony dla bardziej wymagających klientów. Mam tu na myśli elektrycznie zasilane skutery i riksze.
W dalszym rozwoju firmy możliwe jest rozpoczęcie działalności w kolejnych punktach, takich jak: Miasteczko Galicyjskie, Osiedle Millenium oraz ulica Węgierska.
Można wprowadzić także system zwiedzania miasta  z przewodnikiem, organizację wycieczek zbiorowych, dowóz sprzętu do domu klienta i odbiór o umówionej godzinie.
Warto pomyśleć o szkoleniu dzieci i młodzieży w ramach programu „bezpieczny rowerzysta”.
Wiąże się to z poszerzeniem działalności o część edukacyjną ale także promującą miasto. Należy liczyć w tym przypadku na współpracę ze strony samego Miasta.


Z całą pewnością powyższe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia zatłoczenia i poprawy komunikacji na naszych ulicach.


W tym konkretnym przypadku inwestujemy 67 tys. złotych, należy jednak pamiętać, że można skorzystać z dofinansowania przez Unię Europejską w ramach projektu wspierania ekologicznych, alternatywnych środków transportu.

Nowy Sącz nowym Amsterdamem


Szacunkowe koszty realizacji projektu brutto

zakup rowerów 48 tys.
zakup kasków 10 tys.
sprzęt serwisowy 5 tys.
ubezpieczenie rowerów 4 tys.

zatrunienie pracowników (miesięcznie)

Łącznie

13,8 tys.

80,8 tys

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty