O powietrze dbasz, żyjesz długi czas

 

Diagnoza stanu :
Analizując wiele problemów Nowego Sącza, za ten największy uznaliśmy ogromne zanieczyszczenie powietrza. Oceniając skalę tego problemu opieraliśmy się na rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich z grudnia 2014 roku, który wykonała Europejska Agencja Środowiska. Wyżej wymieniony raport znajduje się m.in. na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP. We wspomnianym rankingu Nowy Sącz zajmuje 6 miejsce w Europie, a 2 w Polsce pod względem najbardziej zanieczyszczonego powietrza. W sezonie grzewczym norma zawartości benzopirenu - rakotwórczego związku jest przekroczona nawet 11-krotnie.
Przeprowadziliśmy także ankietę wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz mieszkańców miasta, a z kilkoma z nich odbyliśmy dłuższe rozmowy na temat zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy miasta skarżyli się na nieprzyjemny zapach, który można poczuć, zwłaszcza wieczorami, w wyniku czego nie można otworzyć nawet okien. Przeszkadza im to, że nie mogą długo przebywać na balkonie oraz suszyć ubrań na zewnątrz. Z wszystkich publikacji dostępnych w Internecie wynika, że kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, astmatycy oraz alergicy powinni ograniczać swoje przebywanie na wolnym powietrzu, zwłaszcza w okresie grzewczym. Wszyscy pytani mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że w jak najszybszym czasie należy zacząć działać w kwestii rozwiązania tego problemu.


Główny cel:

 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Nowego Sącza.

Cele pośrednie :

 •  poprawa stanu zdrowia mieszkańców
 •  promocja aktywnego stylu życia
 • ochrona środowiska
 • uświadomienie mieszkańców o potrzebie dbania o środowisko

 

Beneficjenci projektu :


Beneficjentami naszego projektu będą wszyscy mieszkańcy oraz osoby często przebywające w Nowym Sączu ( np. praca, szkoła), a w szczególności kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, astmatycy oraz alergicy, dla których zanieczyszczone powietrze jest najbardziej niebezpieczne.

Przewidywane działania :

Organizacja kampanii promującej dbanie o czystość powietrza w Nowym Sączu

a) czas :

 • kwiecień/ maj 2015 roku


b) miejsce :

 • cały obszar miasta Nowego Sącza


c) forma kampanii:

 • akcja promocyjna na serwisach społecznościowych.
 • w całym mieście rozwieszone zostaną plakaty promujące dbanie o środowisko
 • roznoszenie ulotek przez młodzież , które będą zachęcać do jazdy na rowerze i komunikacją miejską, a ograniczenia poruszania się samochodem, do posiadania roślin doniczkowych, które będą oczyszczać powietrze w naszym domach i mieszkaniach oraz do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, np. zakup paneli solarnych. W ulotkach przedstawione będą także negatywne skutki palenia śmieci, plastików, gum itp.
 • Podczas kampanii dużą uwagę zwrócimy na rozpowszechnienie informacji na temat programu KAWKA realizowanego przez nasze miasto. Jego program przewiduje dofinansowywanie wymiany starych pieców węglowych na nowsze, bardziej przyjazne środowisku.
 • prelekcje w przedszkolach, szkołach i Uniwersytecie Trzeciego Wieku na temat zanieczyszczenia powietrza, jego skutków i działań jakie możemy podjąć przy rozwiązywaniu tego problemu.
 • „Dni czystego powietrza” w naszej szkole , podczas których odbywać się :

- quizy i konkursy dotyczące ochrony środowiska
- rozstrzygnięcie konkursu na plakat o zanieczyszczeniu powietrza
- sadzenie drzewek na terenie szkoły
- Akcja sadzenia drzew i krzewów w różnych zakątkach Nowego Sącza

Drzewa oczyszczają powietrze oraz produkują tlen, dlatego ich większa ilość dobrze wpłynęłaby na środowisko Nowego Sącza. Zasadzilibyśmy drzewa i krzewy w miejscach, gdzie jest ich mało. Lista takich miejsc w Nowym Sączu przedstawia się następująco :

 1. Ul. Legionów ( pod zamkiem )
 2.  Aleje Piłsudskiego ( droga rowerowa )
 3. Ścieżka nad Łubinką ( obwodnica )
 4.  Kocie Planty ( ul. Jagiellońska )
 5. Ul. 29 Listopada
 6. Ul. Kolejowa

O powietrze dbasz, żyjesz długi czas

 


Szacunkowe koszty realizacji brutto

Druk 10000 szt ulotek w formacie A5 dwustronie w kolorze 430 zł
Druk 1000 szt plakatów w formacie A3 jednostronne w kolorze 320 zł
Zakup 100 szt drzewek, gatunek "dąbe czerwony" wys. 60-80 cm 320 zł
Zakup 100 szt drzewek.gatunek "Kasztanowiec zwyczajny" wys. 30-50 cm 200zł
Nagrody w konkursie pozyskane od sponsorów
Łącznie 1270 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty