Ratuj życie- to nic nie kosztuje

Diagnoza problemu:

Pomimo obowiązkowych lekcji edukacji dla bezpieczeństwa i szerokiej wiedzy teoretycznej, znacząca liczba młodzieży nie potrafiłaby udzielić pomocy w razie wypadku.

Na podstawie przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu ankiety z łatwością możemy stwierdzić, że większość ankietowanych poprawnie udzieliła odpowiedzi na pytania: Czy kiedykolwiek udzielałeś pierwszej pomocy? Czy udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku różni się od udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej? Co to jest AED? Jaką informacje podaje się jako pierwszą podczas wzywania służb ratowniczych? Kiedy wykonujemy resuscytacje krążeniowo-oddechową? Czy potrafiłbyś udzielić pierwszej pomocy?

Na podstawie tego z łatwością możemy wysunąć wnioski, że uczniowie tej szkoły dobrze znają teorie dotyczące pierwszej pomocy w skład której wchodzi m.in.: RKO, rozpoznanie objawów itp. Ponad 50% ankietowanych nie zdecydowałaby się  na podjęcie udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Właśnie w celu stwierdzenia ,,dlaczego?” postanowiłyśmy zorganizować kurs pierwszej pomocy, ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne, w których postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i rozwiać wszystkie wątpliwości. Mamy nadzieję, że w ten sposób przełamiemy lęk wielu osób, które w przyszłości będą ratować życie ludziom, przez co zyskają ogromną satysfakcje i wewnętrzną dumę. Celem naszego projektu jest poszerzenie wiedzy dot. pierwszej pomocy i doskonalenie umiejętności praktycznych.

Realizacja projektu:
Przeprowadzone zostaną bezpłatne kursy udzielania pierwszej pomocy instruowane przez wykwalifikowaną kadrę ratowniczą przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego.
Wszyscy uczestnicy projektu zdobędą cenne umiejętności praktyczne. Ponadto każdy otrzyma podstawowe wyposażenie ratownicze w postaci maseczki do sztucznego oddychania i rękawiczek jednorazowych.

 

Ratuj życie- to nic nie kosztuje


Szacunkowe koszty realizacji projektu brutto

Wynagrodzenie ratowników 400 zł
Picie (woda) 100 zł
Maseczki (100 szt) 300 zł
Rękawiczki (100 szt) 14 zł
Promocja akcji (plakaty) 150 zł
Łącznie 964 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty