Trasa rowerowa promująca sądecki ekosystem

Nad Dunajcem znajduje sięwiele rzadko używanych dróg lub ścieżek leśnych, które czasem są udostępniane pod rajdy samochodowe lub używane do sportów wyczynowych. Przebywając na tych terenach można spostrzec, że gdyby dobrze zagospodarowac te tereny, przy niedużym wkładzie pienięznym można by sprawić, że były by one bardziej sprzyjające rekreacji, ponieważ ludzie mogliby tam spacerować, biega, uprawiać sport.

Z całą pewnością takie działania sprawiły by, że nasz region stałby się bardziej atrakcyjny. co wiąże się z korzyściami dla miasta. Żeby wytworzyć taką ścieżkę wystarczy wyrównać i utwardzić glebę, ponieważ trasy sa już wyznaczone.

Na podstawie informacji z różnych źródeł "profesjonalnych rowerzystów", którzy moglibykorzystac z tej ścieżki jest ok 150.  Ścieżka byłaby ulokowana w pobliżu duzych osiedli. Roczne utrzymanie będzie wynosić niewiele, ponieważ  teren co roku będzie trzeba jedynie wyrównać w niektórych miejscach. Ze zdobytych informacji wiemy, że teren jest własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, gdzie trzeba będzie pisać pismo o udzielenie pozwolenia na dokonanie tego projektu.


Szacunkowe koszty realizacji brutto

Uzyskanie pozwolenia 100 zł
Plan ścieżek wkład własny
Prace ziemne (wynajęcie koparki, ok 48 godz. pracy oraz walca ok. 12 godz pracy 8700 zł
Promocja miejsca wkład własny 500 zł
Łącznie 9300 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty