Budowa altany drewnianej dla bezpieczeństwa i komfortu uczniów

Cel projektu:

Głównym celem i założeniem projektu jest zakup i montaż dużej, zadaszonej, drewnianej wiaty/altany z miejscami siedzącymi, która miałaby pełnić wiele pożytecznych dla szkolnej społeczności funkcji. W zimne i deszczowe dni widzimy uczniów stojących pod drzewami lub po prostu moknących, czekających na autobusy dowożące ich do odległych domów. Natomiast w ciepłe, wiosenne i letnie dni, uczniowie często przesiadują na przerwach na schodach lub „podpierając” ściany szkoły, tarasując wejście. Dlatego uważamy, że budowa takiej wiaty/altany poprawiłaby komfort uczniów, stając się przede wszystkim idealnym i bezpiecznym miejscem oczekiwania na autobus szkolny, z dala od drogi.

 

Dodatkowy jej atut – położenie na terenie ogrodzonego placu szkolnego pozwoliłby na wykorzystanie wiaty/altany jako „klasy plenerowej”, służącej do prowadzenia lekcji nie wymagających zaplecza technicznego w postaci „tablicy i kredy”. W czasie długiej przerwy uczniowie mogliby korzystać z niej, by odetchnąć na świeżym powietrzu między lekcjami.

Bierzemy pod uwagę dwa umiejscowienia altany.

Tańszym ale mniej estetycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem było by postawienie wiaty zaraz koło wejścia do szkoły na terenie już utwardzonym (załącznik 2), lecz ta zasłaniałaby okna budynku.Budowa altany drewnianej dla bezpieczeństwa i komfortu uczniów

Lepszym rozwiązaniem była by budowa naprzeciwko hali sportowej (załącznik 3), lecz budowa wymagała by utwardzenia tamtego terenu. Altana w drugim wariancie była by widoczna i nie zasłonięta, a sama nie zasłaniałby niczego.Budowa altany drewnianej dla bezpieczeństwa i komfortu uczniów

Jako załącznik dodajemy list wystosowany do lokalnego przedsiębiorcy z prośbą o dofinansowanie i w sprawie projektu np. w formie przekazania części materiałów budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Szacunkowe koszty realizacji projektu brutto

Altana drewniania o powierzchni ok. 20m2 10000 zł
Utwardzenie terenu- tylko w drugim przypadku 100 zł/ m2
Wyposażenie altany 1500 zł
Łącznie 13500 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty