Ciekawe popołudnia bez komputera

Diagnoza problemu:

Na naszym terenie brak jest zajęć popołudniowych dla młodzieży gimnazjalnej. Skutkiem tego jest spęcanie coraz większej ilości czasu przed komputerem. Aby pomóc młodzieży woderwaniu się od monitorów chcemy zorganizować im ciekawe popołudnia, tym samy rozwijąc ich pasje i pozwolić im efektywnie wykorzystywać swój wolny czas.

 

Rozwiązanie problemu:

Na kazdy dzień tygodnia przygotowaliśmy różne zajęcia, które prowadzić będzie nasza młodzież. Aby mieć fundusze na te zajęcia, postanowiliśmy zainwestować w telebim, który umieszczony byłby na rynku w Łącku. Rozwiąże to dodatkowy problem na naszym terenie-słaby przekaz informacji. Nasza młodzież przy udziale przedstawicieli gminy i GOKu mogłaby opracowywać najświeższe informacje, które następnie były by wyświetlane na telebimie. Natomiast firmy będą mogły się na nim rekalmować. Reklamy będą odpłatne, a dochody z nich będą stanowiły źródło finansowania zajeć dla młodzieży.

 

Ciekawe popołudnia bez komputera


Szacunkowe koszty realizacji projektu brutto

Ekran 1280cm x 960 cm ok. 9840 zł
Komputer sterujacy 3075 zł
Konstrukcja 1845 zł
Montaż + dojazd gratis
Łącznie 14760 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty