Skatepark w Starym Sączu- jako rozwiązanie wielu problemów społecznych

 

Diagnoza problemu:

Brak miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Stary Sącz, takich jak Skatepark.

Cel projektu:

Celem projektu jest jego stworzenie. Skatepark ma służyć dzieciom i młodzieży chcących rozwijać swoje pasje i aktywnie spędzić czas w grupie rówieśników zarówno z terenu miasta Starego Sącza jak i pobliskich miejscowości z terenu powiatu nowosądeckiego. Wdrożenie pomysłu w życie w niedalekiej przyszłości będzie miało pozytywny wpływ na wizerunek miasta, bezpieczeństwo i spokój mieszkańców, a także rozwój młodych ludzi. Młodzież, która będzie miała zapewnioną możliwość korzystania z tego typu form aktywności będzie mniej podatna na negatywne zachowania takie jak: rozboje, nuda, wandalizm czy uzależnienia. Tak więc będzie miało duży wpływ na rozwiązanie różnych problemów społecznych i poprawi jakość życia mieszkańców.

 

Skatepark w Starym Sączu- jako rozwiązanie wielu problemów społecznych


Składowe części projektu brutto

Zakup działki pod budowę    60 000 zł
Planowanie Skateparku, projektowanie, pozwolenia    75 000 zł
Koszt budowy – wykonanie prac 1 215 000 zł
Łącznie: 1 350 000 zł

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty