Zostańcie z nami

Diagnoza problemu:

Ogromnym problemem współczesnej Polski jest masowa migracja młodych ludzi za granicę, z powodu braku pieniędzy i perspektyw życiowych. Zakładamy, że jest młode małżeństwo, zarabiają stosunkowo niewiele, na utrzymaniu mają dzieci. Nie stać ich na kupno mieszkania lub działki i budowę domu. Mieszkają kątem u rodziców lub teściów. Często kupują dobry samochód, który po kilku latach znacznie traci na wartości. Wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego życia co prowadzi do wyludnienia, drenażu mózgów, eurosierot.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie warunków które mogą zapobiegać opisanej wyżej sytuacji. Naszym pomysłem jest przygotowanie przez JST (gminę czy powiat) działek budowlanych (z gruntów stanowiących majątek własny w/w jednostek), które młodzi ludzie mogliby wykupić z dużą zniżką (np. 70 %). Cena działek budowlanych wynosi od 4 do 15 tysięcy za ar, przykładowa działka 10a której cena wynosiłaby za 1a 7000 zł kosztowałaby 70000 zł. Odliczając od podanej kwoty np. 70% cena, którą musiałaby młoda osoba zapłacić wyniosła by już tylko 21000zł. Aby jeszcze bardziej ułatwić młodym ludziom zakup działek można by część kosztu działki rozłożyć na raty.

Zainteresowani musieliby spełniać kryteria i warunki umowy:

  • wiek poniżej 38 roku życia,
  • zadeklarować się, że pozostaną w gminie przez najbliższe pięć lat,
  • rozpocząć budowę w ciągu dwóch lat od zakupu, do czterech lat ukończyć budowę domu co najmniej w stanie surowym (zamkniętym).

Dodatkowe możliwości i ułatwienia realizacji naszego projektu stwarza Program Mieszkanie dla Młodych, który uwzględnia także osoby, samodzielnie budujące dom oraz te, które ewentualnie rozbudowują czy przystosowują budynek o innym charakterze do celów mieszkalnych.


Głównymi korzyściami dla JST będą:

  • większa liczba mieszkańców, a za tym większe wpływy do budżetu z podatków (podatek od nieruchomości, od gruntu, od posiadania psów, od środków transportu, opłata śmieciowa, inne opłaty a także udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych).
  • większa liczba mieszkańców to więcej prowadzonych działalności gospodarczych (rozwój gospodarczy)
  • więcej dzieci (w przyszłości – więcej pracy/żłobki, przedszkola, szkoła)

Ludzie mieszkając będą działać, pracować, prowadzić działalność gospodarczą , podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju własnego i lokalnego środowiska.


Oczywiście realizację projektu chcielibyśmy rozpocząć od naszej gminy gdzie wiemy że chętnie by zamieszkało czy powróciło wiele młodych ludzi gdyby mieli taką możliwość.


Za tym przykładem mogą iść inne Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, miasta).

Zostańcie z nami


Szacunkowe koszty realizacji proijektu brutto

Przykładowo: 2 ha. Gruntu podzielone na 10-cio arowe działki (cena za 1 ar = 7000zł) 1400000,00
Sprzedaż działek z 70% zniżką -420000,00
Koszt dla  JST - należy jednak brać pod uwagę jaki dochód do tej pory gminie przynosił grunt przeznaczony na działki oraz przyszłe korzyści płynące z wzrostu liczby mieszkańców – jest to inwestycja w przyszłość =980000,00
Łącznie 980000,00

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty