Życie dla Jerzyków

Diagnoza problemu:

Jerzyk to niewielki ptak wędrowny, występuje w lasach i w skalistych partiach gór, gdzie gniazduje w szczelinach skał. W miastach natomiast zakłada gniazda we wgłębieniach murów, otworach w stropodachach, pod dachówkami, w zakamarkach budynków. Podobnie jak w swoim pierwotnym siedlisku, jerzyki wyszukiwały w budynkach o odpowiedniej wysokości, wszelkich otworów, szczelin, szpar gdzie budowały swoje gniazda. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat szczególnie upodobały sobie blokowe osiedla mieszkaniowe. Dzięki niewielkiej precyzji, z jaką je budowano, powstały liczne miejsca gdzie jerzyki mogły zakładać gniazda i z sukcesem wyprowadzać młode. Obecnie jednak dla jerzyków zostaje coraz mniej miejsca. Dzieje się tak dlatego, że wraz z poszukiwaniem sposobów obniżania zużycia energii służącej do ogrzewania budynków mieszkalnych, ściany zostają pokryte izolacyjną warstwą, wszelkie otwory i szczeliny zostają zamknięte, a przestrzeń stropodachu zostaje wypełniona różnymi materiałami, tak aby straty energii były jak najmniejsze. W wyniku tego typu remontów ptaki bezpowrotnie tracą miejsce, w których przystępowały do lęgów. W wyniku tego w latach ’90 populacja jerzyków gwałtownie spadła. Z powodu znacznego wyginięcia jerzyków wzrosła populacja gatunków uciążliwych dla człowieka takich jak: komary, meszki i muchy. Stało się tak dlatego że jerzyk w ciągu doby łapie od kilkuset do nawet 20 tys. owadów. Mniej jerzyków – więcej uciążliwych owadów.

Cel projektu:
Nasz projekt ma na celu zwiększenie populacji jerzyków poprzez zakup lub przygotowanie i wywieszanie w odpowiednio wybranych miejscach budek lęgowych.

Budki dla jerzyków należy wieszać obok siebie w jednej linii. Najlepiej pod okapem dachu. Może ich być 10-20 i więcej ponieważ jerzyki często gniazdują w koloniach. Należy unikać południowej wystawy, aby budka się nie nagrzewała. Budka powinna znajdować się przynajmniej 5 m nad ziemią, najlepiej 6-10 m lub więcej. Dobrze jest by ściana poniżej budki na długości 4-6 m była ściana gładką, bez gzymsów, wystających półek, daszków, anten itp. gdyż jerzyk wylatujący z budki (zwłaszcza młody) opada w dół i dopiero po chwili przechodzi do lotu poziomego. Ptak może się zderzyć z wystającymi ze ściany konstrukcjami co może zakończyć się dla niego tragicznie.

Ponieważ większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla tych ptaków można montować dopiero na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, to może być zajęta przez szpaki, wróble lub mazurki.
Przygotowanie budek należy rozpocząć wcześniej aby zdążyć wywiesić je przed w/w terminem. Ponieważ w naszej szkole przed ociepleniem budynku w przestrzeni stropodachu gniazdowało mnóstwo jerzyków, realizację projektu można by rozpocząć od naszej szkoły rozszerzając go stopniowo na teren całego powiatu nowosądeckiego. Zakładając że budki lęgowe dla jerzyków zostaną przygotowane przez miejscowych rzemieślników, koszt realizacji projektu nie będzie zbyt wysoki.


Realizacja projektu przyczyni się to do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców i turystów naszego pięknego regionu. Wszyscy wiemy jak uciążliwe potrafią być komary, meszki czy inne „złośliwe” owady. Często nie pozwalają nam korzystać ze spacerów, wypoczynku na łonie natury a nawet w przydomowym ogródku. Jerzyki są naszymi sprzymierzeńcami w walce z nimi ale musimy im pomóc naprawiając to co wcześniej beztrosko im zniszczyliśmy. Walcząc z komarami i innymi owadami z pomocą jerzyków chronimy budżet JST przed wydatkami związanymi z ochroną chemiczną przed komarami, chronimy przyrodę przed „chemią”, przywracamy jej naturalną równowagę i wzbogacamy o śpiew i widoki latających jerzyków.

Życie dla Jerzyków

 


 Szacunkowe koszty realizacji projektu brutto

Budka lęgowa dla jerzyków (zakup gotowej budki) 45,00 zł
Budka lęgowa dla jerzyków (zakup gotowej budki) 15,00 zł
Wieża (slajd nr 16) wykonana w własnym zakresie (budki 32 szt.x15 zł oraz słup do mocowania budek 8mb rury stalowej - 12 zł mb) 576,00zł
Ceny gotowych wież- slajd nr 14,15,17. 10000,00 – 60000,00 zł
Łącznie koszt wzależny od ilości wież i budek

 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty