Fundacja Pomyśl o Przyszłości kształtuje przedsiębiorcze postawy

Fundacja Pomyśl o Przyszłości realizuje cykl szkoleń pt. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości” w ramach projektu „Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów PWSZ w procesie wejścia na rynek pracy”.

W zajęciach uczestniczą studenci Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakresie przygotowania do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, zgodnie z potrzebami rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i wzrost jakości usług, świadczonych przez Akademickie Biuro Karier.

Znajomość mechanizmów gospodarki wolnorynkowej i wiedza o gospodarce poszerzają horyzonty młodym ludziom, którzy wchodzą dopiero na ścieżkę kariery zawodowej. Jednocześnie warto zaznaczyć, że można mieć doskonałe przygotowanie merytoryczne, ale bez żyłki przedsiębiorcy może być trudno rozwinąć skrzydła. Postawy przedsiębiorcze można kreować i temu służą moje spotkania ze studentami – podsumowuje prowadzący szkolenie, Jakub Zapała, koordynator biura fundacji.

Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju oraz budowanie kapitału społecznego. Zajęcia w ramach projektu realizowanego przez sądecki PWSZ są jeną z wielu aktywności fundacji.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty