Fundacja Pomyśl o Przyszłości podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W dniach 14-16 maja w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy. Wśród gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Fundacji Pomyśl o Przyszłości, która za cel stawia sobie podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości wystąpiła podczas debaty pn. „Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery”, która odbyła się 15 maja. Podczas panelu dyskutowano czy rynek towarów w Unii Europejskiej jest faktycznie wolny i czy polskie firmy – próbując wejść na zachodnie rynki – natrafiają na bariery instytucjonalne.

Wolny europejski rynek i uczciwa konkurencja to niestety obecnie tylko teoria lub mówiąc bardziej optymistycznie cel, do osiągnięcia którego jeszcze wiele nam brakuje. W praktyce firmom z Polski oraz z Europy Środkowo-Wschodniej bardzo trudno konkuruje się z wielkimi koncernami w Europy Zachodniej - tłumaczyła Bożena Damasiewicz.

Wśród największych barier, które mają miejsce na rynku produktów wymieniła dużo większy kapitał, siłę marki i korzyści skali, które „pracują na korzyść” dużych zachodnich koncernów. Oczywiście są to przewagi wynikające ze względów historycznych, ale przy tworzeniu wspólnego rynku w ogóle tych dysproporcji nie uwzględniono. Dlatego tylko nieliczne firmy z Europy Środkowo-Wschodniej są w stanie sprostać zagranicznej konkurencji i mamy tak niewiele firm globalnych. Do tego decydenci, politycy, konsumenci i koncerny pochodzący z zamożnych europejskich krajów - rozumiejąc korzyści z posiadania własnych rodzimych firm globalnych - widząc zagrożenie ze strony rozwijających się firm z Europy Środkowo-Wschodniej stosują wiele nieformalnych barier. Wymagają kosztownych, dodatkowych certyfikatów, obniżają ceny na tych rynkach Europy Wschodniej, na których rozwijają się mniejsi konkurenci – wyjaśniła podczas debaty prezes Fundacji.

W przypadku rynku usług m.in. w branży budowlanej czy transportowej, w którym zaszłości historyczne mają dużo mniejsze znaczenie, firmy z Europy Środkowo-Wschodniej z sukcesem osiągnęły wysokie pozycje w swoich branżach, stając się nierzadko liderami. W tej sytuacji kraje Europy Zachodniej rozpoczęły szereg działań administracyjnych mających na celu wręcz wykluczenie tych firm z rynku. Mam tutaj na myśli przepisy o płacy minimalnej, co ważne przepisy te nie tylko uderzają w firmy transportowe z Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w cały wschodnioeuropejski przemysł. Jak zauważył sam Premier Mateusz Morawiecki implementacja tych przepisów sprawi, że transport produktów i półproduktów z tej części Europy stanie się nieopłacalny – tłumaczyła Bożena Damasiewicz.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości w autorskim raporcie „Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u Nas?” oraz na stronie internetowej www.pomysloprzyszlosci.org zawarła propozycje rozwiązań wspominanych podczas konferencji problemów:

  1. Część pracy jest tylko i wyłącznie w naszych rękach. Musimy pamiętać, że dzisiejsze wielkie korporacje – kiedy zaczynały działalność jako małe firmy i dzięki wsparciu rodzimych konsumentów – mogły akumulować kapitał i rozwijać działalność międzynarodową. Dzisiaj takie zadanie stoi przez polskimi konsumentami. Wybierając rodzime produkty wzmacniamy polską gospodarkę i budujemy własną zamożność.

  2. Wiele zależy od polityków stanowiących prawo i kształtujących tło gospodarcze
    w kraju oraz wyborców, którzy tych polityków wybierają.

  3. Wiele działań jest w rękach Komisji Europejskiej, która zgodnie z założeniami traktatowymi, ma dbać o wolną i uczciwą konkurencję oraz swobodny przepływ towarów i usług w ramach Unii. Niestety Komisja z tego obowiązku się nie wywiązuje. Fundacja opracowała raport pn. „(Nie)uczciwa konkurencja. Czy unijne prawo konkurencji sprzyja niektórym państwom?”, który wyraźnie wskazuje że KE bardziej dba o firmy z Europy Zachodniej. Najlepszym przykładem jest sprawa płacy minimalnej, którą Komisja rozpatruje już ponad 3 lata i jeszcze nie widać „końca” - mimo tego, że przepisy wprowadzone przez Niemcy, Francję i inne zachodnioeuropejski kraje są niezgodne z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i stanowią zaprzeczenie idei swobodnego przepływu usług. Z kolei ta sama KE potrzebowała tylko 1 tygodnia, aby zablokować planowany przez Rząd Polski podatek od marketów.

W jubileuszowej X edycji Kongresu uczestniczyli komisarze Unii Europejskiej, przedstawiciele polskiego rządu, a także przedstawiciele świata biznesu - od twórców innowacyjnych start-upów po menedżerów globalnych korporacji.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty