Fundacja Pomyśl o Przyszłości na rzecz kształcenia zawodowego

relacja z debaty „Jak powinna wyglądać współpraca pracodawców ze szkołami, ośrodkami edukacyjnymi i instytucjami mającymi wpływ na kształcenie” w ramach konferencji „Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy”

28 czerwca 2017 roku

28 czerwca br. w Tęgoborzy koło Nowego Sącza odbyła się konferencja pt. Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy. Fundacja Pomyśl o Przyszłości była współorganizatorem wydarzenia oraz moderatorem debaty pt. Jak powinna wyglądać współpraca pracodawców ze szkołami, ośrodkami edukacyjnymi i instytucjami mającymi wpływ na kształcenie.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mieście Nowym Sączu oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy.

Konferencję otworzyło wystąpienie Stanisławy Skwarło – dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy, która wskazała na aktualną sytuację bezrobocia w regionie.

Podczas konferencji p. Beata Martuś-Kołbon, za- ca dyrektora ds. Personalnych FAKRO zaprezentowała współczesne wyzwania rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji zawodowych pożądanych wśród pracodawców, wśród których na czołowej pozycji znalazły się: znajomość języków obcych oraz tzw. kompetencje miękkie.

Wśród prelegentów wystąpiła także p. Emilia Maciejewska, naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego w MEN, która przybliżyła planowane zmiany w polskim systemie edukacji zawodowej. W swoim wystąpieniu zwróciła także uwagę na zaangażowanie się firmy FAKRO w działania mające na celu utworzenie nowego zawodu – montera stolarki budowlanej, który to już od września 2018 roku będzie nauczany w szkołach zawodowych.

Żywą dyskusję wywołała debata pt. Jak powinna wyglądać współpraca pracodawców ze szkołami, ośrodkami edukacyjnymi i instytucjami mającymi wpływ na kształcenie, którą poprowadziła Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Panelistami byli przedstawiciele rynku pracy: Piotr Litwiński, właściciel firmy LITWIŃSKI, Urszula Durańska, dyrektor personalny WIŚNIOWSKI, Marek Gunia, dyrektor transportu BATIM, Paweł Kołbon, kierownik Działu Szkoleń Produktowych FAKRO; reprezentanci edukacji: Emilia Maciejewska naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego MEN, Marian Górnicki, inspektor Wydziału Edukacji Miasta Nowego Sącza, Marek Reichel, prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ w Nowym Sączu oraz osoby prowadzące działania integrujące rynek pracy z edukacją: Anna Pasternak, kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Alina Marek dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Przedstawiciele poszczególnych obszarów podzielili się swoim doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego. Urszula Durańska opowiedziała o zaangażowaniu w naukę zawodu firmy WIŚNIOWSKI poprzez zajęcia prowadzone w prywatnej szkole zawodowej. Paweł Kołbon z FAKRO zaakcentował działania edukacyjne prowadzone w ramach dekarskich klas patronackich utworzonych m.in. w Bobowej koło Nowego Sącza, Białymstoku czy Poznaniu, w ramach których przyszli absolwenci uczą się dekarskiego fachu.

Przedstawiciele branży transportowej – Piotr Litwiński oraz Matek Gunia mieli tożsame stanowisko w sprawie migracji zawodowych kierowców. Wyższe zarobki często powodują, że wykwalifikowani i posiadający doświadczenie – nierzadko zdobyte za sprawą pracy w regionalnych firmach – rezygnują z pracy i wyjeżdżają za granicę. W odpowiedzi na przemyślenia i uwagi branżystów Emila Maciejewska z MEN przywołała projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. W ramach modyfikacji nauka prawa jazdy kategorii C + E zostanie wprowadzona do szkół zawodowych.

Paneliści zgodnie stwierdzili, że współpraca pomiędzy rynkiem pracy i edukacji jest niezbędna w celu efektywnego przygotowywania do pracy młodych ludzi. Bolączką jest długi czas przygotowania przez uczelnie wyższe dokumentacji do MEN wnioskującej o utworzenie nowego kierunku studiów. Marek Reichel, prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ w Nowym Sączu, zauważył ten problem dodając, że tym samym mogą nastąpić sytuacje kiedy od momentu zadeklarowania przez daną firmę zatrudnienia dużej grupy absolwentów nowego kierunku po zakończeniu jego wdrożenia na uczelnię, pracodawca nie będzie mógł zatrudnić tak licznej grupy, ponieważ jego zapotrzebowanie wyraźnie się zredukuje.

Łącznikiem między edukacją a rynkiem pracy są projekty realizowane przez Sądecki Urząd Pracy czy Urząd Miasta Nowego Sącza. Jednym z nich, o którym wspomniała także Alina Marek z UM Nowego Sącza jest projekt „Włącz myślenie”, realizowany wspólnie z Fundacją Pomyśl o Przyszłości. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. W ramach realizowanych działań młodzież uczestniczy w wykładach z wiedzy ekonomicznej, warsztatach przedsiębiorczości, a także bierze udział w konkursie „Młodzi aktywni”.

Takie spotkania pomiędzy przedstawicielami obszarów zaangażowanych w kształcenie zawodowe są bardzo istotne. Są okazją do transferu wiedzy i doświadczeń z różnej perspektywy. Paneliści skonkludowali, że współpraca na linii edukacja – rynek pracy – urzędy jest niezbędna w celu efektywnego przygotowywania fachowców, których kompetencje zawodowe będą odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców – podsumowuje prowadząca debatę Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Konferencja odbyła się w Hotelu Litwiński w Tęgoborzy koło Nowego Sącza. 

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty