Przedstawiciele polityki, biznesu i mediów dyskutowali w Muszynie o gospodarczej strategii Polski

Od 22 do 24 lutego br. w Muszynie trwała konferencja pt. „Strategia gospodarcza Polski”. Jej organizatorem była Fundacja Pomyśl o Przyszłości, której założycielem jest Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO, a fundatorami rodzime, polskie firmy konkurujące globalnie.

Konferencja była połączona z Narciarskimi Mistrzostwami Pracodawców Prywatnych i Dziennikarzy Gospodarczych, w których licznie uczestniczyli przybyli goście.

Konferencja rokrocznie przyciąga coraz większe grono gości, chcących dyskutować o tematach ważnych dla polskiej gospodarki. W tegorocznej edycji w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Obok polskich przedsiębiorców i dziennikarzy biznesowych głos w sprawie zabrali też przedstawiciele świata polityki – komentuje Bożena Damasiewicz, Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Wśród parlamentarzystów nie zabrakło Premiera Jarosława Gowina, Jerzego Meysztowicza, Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki w Sejmie oraz Posła na Sejm – Michała Cieślaka. W imieniu przedsiębiorców wypowiedział się także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W swoim wystąpieniu Premier Jarosław Gowin wyraźnie zaakcentował potrzebę budowania kapitału społecznego i rolę współpracy bez względu na przynależność partyjną. Podkreślił także, że trzeba stawiać na patriotyzm gospodarczy i wspierać polskie firmy.

Podczas konferencji poruszono następujące zagadnienia:

  1. Budowanie kapitału społecznego w Polsce, aby osiągnął on poziom porównywalny z zamożnymi europejskimi krajami.

  2. Ochrona konkurencji w Polsce i w Europie – rola polskiego UOKiK-u.

  3. Walka o równe szanse konkurowania polskich firm z ich globalnymi konkurentami.

  4. Przeciwdziałanie protekcjonizmowi zamożnych krajów unijnych na przykładzie ograniczania dostępu do świadczenia usług firmom z nowych krajów UE.

Ryszard Florek, założyciel Fundacji, w swoim przemówieniu oraz w odniesieniu do zaprezentowanych danych, pokazał nierówności między rozwojem krajów z Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. W ostatnich latach wiele dobrych, polskich firm zostało sprzedanych zagranicznej konkurencji, gdyż ich właściciele nie widzieli perspektyw
i możliwości rozwoju w obecnych warunkach konkurowania.
Obecne reguły gospodarki globalnej są korzystne dla dużych firm, które posiadają kapitał i korzyści skali. W konsekwencji rozwijają się jedynie duże firmy, a małe upadają choć nierzadko są lepsze od tych dużych. Polskie firmy są kilkadziesiąt razy mniejsze od swoich globalnych konkurentów i posiadają kilkadziesiąt razy mniejszy kapitał. Łatwo zauważyć, że globalne koncerny działające w Polsce generują w naszym kraju dużo niższą zyskowność niż w całej Grupie. Wszystko po to, aby ograniczyć rozwój polskich rodzimych firm i oczywiście płacić niższe podatki w Polsce. Polskie firmy nie mając kapitału oraz korzyści skali, konkurując do tego z cenami dumpingowymi, mają mniejszą zyskowność niż ich globalni konkurenci, a więc nie mogą rozwijać naszej rodzimej gospodarki – spointował Ryszard Florek.

Po części plenarnej uczestnicy konferencji długo dyskutowali w poszczególnych panelach dyskusyjnych o losach polskiej gospodarki. Całość spotkania zwieńczyło wystąpienie Zbigniewa Kowalskiego, mówcy motywacyjnego – który zwrócił szczególną uwagę na rolę codziennej współpracy.

Każdy kto spotkał się wcześniej z działalnością Fundacji Pomyśl o Przyszłości, wie, że głównym naszym zadaniem jest właśnie budowanie kapitału społecznego – a więc współpracy całego społeczeństwa na rzecz budowania dobrobytu w Polsce. Jesteśmy przekonani, że tylko kapitał społeczny może stać się trampoliną do przeskoczenia pułapki średniego rozwoju – podsumowuje Bożena Damasiewicz.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty