Jubileuszowa GALA 100 już za nami!

W miniony piątek 25 listopada 2016 roku odbyła się jubileuszowa, już 5 edycja projektu „Gospodarcze Lokomotywy Sądecczyzny”. Projekt zwieńczyła uroczysta „Gala 100”, podczas której odbyła się debata pn. Rola kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym kraju oraz ogłoszenie rankingu 100 najprężniej rozwijających się firm, napędzających sądecką gospodarkę.

Ranking 100 najefektywniej rozwijających się firm na Sądecczyźnie jest cyklicznie opracowywany przez Fundację Pomyśl o Przyszłości oraz Wydawnictwo DOBRE. A sama gala wpisała się w kalendarz lokalnych imprez, ciesząc się przy tym olbrzymim zainteresowaniem, o czym świadczyła chociażby wyjątkowo liczebna frekwencja zaproszonych gości.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy, którzy swoją codzienną pracą, determinacją i pomysłowością przyczyniają się do rozsławiania naszego regionu zarówno kraju, jak i za granicą. Wytwarzane przez nich produkty i świadczone usługi umacniają prestiż polskiej marki. To dzięki ich zapałowi tysiące mieszkańców Nowego Sącza i okolic mają pracę, zdobywają doświadczenie zawodowe i podnoszą swoje kompetencje na rynku pracy.

Nie zabrakło także honorowych partnerów projektu, reprezentowanych przez: Wiesława Janczyka, wiceministra Finansów, Leszka Zegzdę, członka zarządu Województwa Małopolskiego, a także przedstawicieli władz samorządowych: Ryszarda Nowaka – prezydenta Miasta Nowego Sącza, Karola Górskiego – starostę powiatu gorlickiego, Jana Puchałę – starostę powiatu limanowskiego oraz Marka Pławiaka – starostę powiatu nowosądeckiego.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele świata mediów, polityki, nauki oraz parlamentarzyści, reprezentanci różnych grup społecznych i zawodowych. Obecność tak licznej i zróżnicowanej grupy, to świadectwo potrzeby współpracy i wspólnoty, dające doskonałe tło pod debatę na temat wpływu kapitału społecznego na rozwój gospodarczy kraju.

Debata została poprzedzona wstępem pn. Współpraca się opłaca, wygłoszonym przez dra Pawła Dąbrowskiego – eksperta Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Debatę poprowadziła Bożena Damasiewicz – prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, jeden z organizatorów „Rankingu 100”.

Kapitał społeczny odnosi się do takich cech społeczeństwa, jak zaufanie, normy, powiązania, które mogą zwiększyć jego sprawność ułatwiając skoordynowane działania. Jego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu pomiędzy ludźmi. Kapitał społeczny ma wpływ na działalność gospodarczą: ułatwia negocjacje, obniża koszty transakcyjne i koszty kontroli, sprzyja długoterminowym inwestycjom, przyspiesza wymianę wiedzy, zwiększa solidarność międzygrupową, polepsza relacje państwo-obywatel, zapobiega nadużywaniu dobra wspólnego – wprowadziła Bożena Damasiewicz.

W debacie wzięli udział: Wiesław Janczyk - wiceminister Finansów, Leszek Zegzda – członek zarządu Województwa Małopolskiego, Ryszard Florek – współwłaściciel i prezes firmy FAKRO, Krystyna Baran – prezes Grupy WIŚNIOWSKI, Justyna Franczyk z „Solidarności”.

O braku zaufania i trudnej relacji jaka łączy przedstawicieli polityki i społeczeństwo oraz sposobach na jej odbudowanie opowiedział Sądeczanin, Wiesław Janczyk, wiceminister Finansów.

Mamy bardzo dużo pracy przed sobą. Między decydentami, władzą, a społeczeństwem jest przepaść. Tu nie chodzi tylko o przepaść, która dzieli te relacje, ale też o przepaść jaka występuje na każdym poziomie. Zaufanie jest kwestią uniwersalną i dotyczy nie tylko osób sprawujących funkcje publiczne, ale także odgrywa ważną rolę w relacjach wzajemnych na poziomie biznesu, rodziny, sąsiedztwa. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie Rząd, ugrupowanie, które doszło do władzy zdało sobie sprawę, że początkiem drogi do budowy zaufania społecznego musi być dotrzymywanie słowa.

Swoimi doświadczeniami na temat relacji na linii pracownik pracodawca podzieliła się z uczestnikami Gali Krystyna Baran, prezes Grupy Wiśniowski. Jestem optymistką. Zakładam, że relacje na linii pracodawca- pracownik są dobre. Ja zawsze staram się patrzyć od strony pracodawcy i pracownika i może to co powiem będzie troszkę banalne, ale myślę, że cel mamy wspólny. Bo tylko rozwój zapewni nam lepsze życie. I tak od strony pracodawcy i pracownika uważam, że powinniśmy oczekiwać uczciwości i pracowitości – wyjaśniła Krystyna Baran.

Jedną z największych barier rozwoju polskiej gospodarki jest niski poziom kapitału społecznego. O przepaści jaka dzieli Polskę od zamożnych krajów opowiedział Ryszard Florek, prezes FAKRO, drugiego na świecie producenta okien dachowych. Jeżeli porównamy poziom kapitału społecznego w Polsce i w takich krajach jak Szwajcaria, Finlandia czy Japonia to jest naprawdę przepaść. Mamy za sobą zabory, komunizm. Historia pracowała na to, że kapitał społeczny jest niski. Polskę rzucono na głęboką wodę, a nie nauczono nas pływać. Ta nauka pływania to właśnie kapitał społeczny. Trzeba lat, żeby to wszystko odbudować – skomentował Florek.

W imieniu pracowników głosu w debacie udzieliła Justyna Franczyk, członek Solidarności. Działaczka podkreśliła, że tylko działając wspólnie będziemy mogli zrobić wszystko. O tym, że warto budować dobre relacje między pracownikami i pracodawcami świadczy następująca historia: Nie dalej jak kilka dni wstecz, udzielając porady, usłyszałam takie oto słowa: Już tyle lat pracuję w tym zakładzie i nie chodzi mi wcale o tę podwyżkę, ale gdyby kierownik bądź prezes przechodząc zobaczył co ja robię, poklepał po plecach i powiedział, że dobrze wykonuję swoją pracę, to wówczas starałbym się jeszcze bardziej.

O tym, że warto żyć tu i teraz przypomniał ksiądz Mirosław Jajko, jezuita, przedstawiciel kościoła katolickiego. Nasza przyszłość będzie zabezpieczona, jeśli dobrze będziemy przeżywać teraźniejszość. Ci co cały czas martwią się o przyszłość, tracą czas na rzeczy, na które nie mają wpływu. Mamy wpływ na przyszłość, jeżeli dzisiaj dobrze przeżyjemy dzień.

Kolejnym, równie ważnym punktem podczas „Gali 100” było ogłoszenie 100 firm, najprężniej rozwijających sądecką gospodarkę. Szczegóły, wyłącznie na łamach Dobrego Tygodnika Sądeckiego opublikowano w „Liście 100”. Poniżej prezentujemy liderów poszczególnych regionów oraz nagrodzonych w kategorii Awans roku 2016 oraz Debiut Roku 2016. Zwycięskie firmy na podium rankingu uplasowały się następująco:

Powiat gorlicki:

Miejsce 1: Firma Rogala

Miejsce 2: Firma Gór Stal

Miejsce: 3 Firma Astral

Powiat limanowski:

Miejsce 1: Firma Tymbark

Miejsce 2: Firma Emiter

Miejsce 3: Firm Limatherm

Powiat nowosądecki:

Miejsce 1: Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”

Miejsce 2: Kantor Wymiany Walut Jarosław Szczygieł Stary Sącz

Miejsce 3: Firma Mo Bruk

Miasto Nowy Sącz:

Miejsce 1: Firma Newag

Miejsce 2: Firma Cetrum

Miejsce 3: Firma Erbet

Największy awans rankingu 2016:

Firma Mekanika

Debiut w rankingu 2016:

Firma Astral

O sukcesie Sądecczyzny opowiedział jeden z laureatów „Rankingu 100”. Nie powiem chyba nic nowego, bo goście, którzy występowali na scenie, wspominali o tym. Wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie. Ludzie, z którymi pracujemy, którzy pracują na swój i na nasz sukces. Chyba tylko to. Piotr Wolak, prezes firmy Volpex tak tłumaczy przedsiębiorczość, z której słynie nasz region: Przedsiębiorczość i sukces naszego regionu jest efektem bardzo dużej pracowitości tutejszych mieszkańców. Każdy, kto chciał coś osiągnąć, musiał na to ciężko zapracować. Dla przykładu, część mojej rodziny mieszkała na Śląsku, gdzie były bony, górnicy mieli wszystko. W tym czasie na Sądecczyźnie nie było nic. Tutejsi mieszkańcy nie boją się też emigracji krótkotrwałej. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Ameryki, Austrii, później wracają i zdobytą za granicą wiedzę przekładają na tutejszy rynek. Podobnie było ze mną, pracowałem w Austrii i w Niemczech i tam uczyłem się prawdziwego biznesu. Podobnie uważa Dariusz Krupa, dyrektor generalny firmy ZET Transport Wydaje mi się, że trudne warunki, w których tutaj ludzie żyją wykształciły zaradność i pomysłowość spointował Ryszard Barszcz, prezes firmy Astral, która została wyróżniona zaszczytnym tytułem w kategorii „Debiut Roku 2016”.

Wśród gości „Gali 100” nie zabrakło także przedstawicieli świata nauki. Uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne i to w różnych wymiarach. Przedsiębiorcy wcale nie mają tak dużo okazji żeby spotkać się i porozmawiać, więc to, że udało się Fundacji zebrać przedsiębiorców z całego regionu, samorządowców i przedstawicieli sektorów wspomagających takich jak placówka, którą reprezentuję, to wielka sprawa. Chylę czoła jeśli chodzi o organizację. Takie wydarzenia krok po kroku zmieniają wizerunek przedsiębiorców skomentował spotkanie Doktor Dariusz Woźniak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU w Nowym Sączu.

Wydarzenie odbyło się w ramach Sądeckiego Tygodnia Sądecczyzny. Przez cały tydzień Nowy Sącz, a dokładnie MMC Brainville – Park Technologiczny – zmieniło się w sądecką siedzibę przedsiębiorczości. Zostało objęto honorowym patronatem Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Gospodarzem było MMC Brainville, a w gronie organizatorów znaleźli się: Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Wydawnictwo DOBRE, Miasto Nowy Sącz oraz Sądecki Urząd Pracy. Niezapomnianych wrażeń artystyczny dostarczył występ duetu: sądeczanki Ewy Novel i Jakuba Wilka.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty