Październik

Wzrost zamożności Polaków jest możliwy. Wszystkie ręce na pokład. Włącz się aktywnie w rozwój gospodarczy Polski. Więcej o najnowszym projekcie Fundacji Pomyśl o Przyszłości zaMożnaPolska, który będziemy realizować dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich już wkrótce na stronie www.zamoznapolska.pl. Tymczasem cieszymy się na możliwość realizacji projektu mającego na celu poprawę świadomości gospodarczej obywateli i wspólną pracę na rzecz dobrobytu w kraju.

Więcej informacji na temat działań Fundacji Pomyśl o Przyszłości na stronie www.pomysloprzyszlosci.org.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty