Uniwersytet Wiedzy Praktyczne zakończył Sądecki Tydzień Przedsiębiorczości

29 listopada w Parku Technologicznym MMC Brainville w Nowym Sączu Fundacja Pomyśl o Przyszłości zorganizowała cykl warsztatów z managerami i właścicielami firm – nie tylko lokalnych – w ramach „Uniwersytetu Wiedzy Praktycznej i networkingu po sądecku!”. Wydarzenie zwieńczyło Sądecki Tydzień Przedsiębiorczości.

Celem Fundacji jest edukacja z zakresu wiedzy o gospodarce oraz tworzenie możliwości do wymiany wiedzy i doświadczenia. To zrodziło pomysł, w ramach którego spotkały się osoby zarządzające spółkami i organizacjami z Sądecczyzny i regionu. Z tej wiedzy skorzystali przedsiębiorcy mniejszych spółek, pracownicy, jak również studenci, którzy wkraczają na rynek pracy i szukają pomysłu na swoją zawodową przyszłość.

Potrzeba tej inicjatywy to pochodna zgromadzonego doświadczenia oraz wynik społecznej potrzeby do budowania i utrzymywania relacji, także biznesowych. Tylko poprzez, opartą na wzajemnym zaufaniu współpracy, możemy zdobywać najwyższe szczyty naszych zawodowych celów oraz ambicjonalnych marzeń – komentuje Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Program był zróżnicowany, dlatego każdy „student” mógł znaleźć coś dla siebie. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie - Leszka Skockiego, dyrektora IT w Parku Technologicznym MMC Brainville, który przedstawił nowoczesne rozwiązania multimedialne, także dostępne w Miasteczku Multimedialnym. Następnie słuchacze dowiedzieli się jak skutecznie budować markę prestiżową. W budowaniu marki najważniejsza jest prawdziwa historia opowiedziana klientowi od początku do końca w ciekawy i odpowiedni sposób, tak aby czuł się jej częścią. Więź emocjonalna klienta z naszym produktem buduje zaufani, co powoduje, że klient nie wybiera produktów konkurencji. W codziennej pracy odpowiadam na pytania kim jest marka, do czego zmierza, w jaki sposób pomaga klientowi. Ciekawe przedstawienie marki w oparciu o emocje umożliwia budowanie dobrych i silnych marek – skomentowała Katarzyna Świderka, dyrektor Marketingu firmy WIŚNIOWSKI.

Uczestnicy warsztatów mogli poznać także doświadczenia Zdzisława Dąbczyńskiego, właściciela firmy Wimed, który opowiedział o strategii zarządzania firmą oraz planowaniu własnego biznesu. W swoim kolejnym wystąpieniu celnie zwrócił uwagę jak prosto można wspomagać dobrą kondycję. Wykład był pełen inspiracji, kontynuacja tych myśli została szczegółowo opisana przez autora w książce „Inspiracje i drogowskazy”.

Stanisława Skwarło – dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy wprowadziła słuchaczy w sytuację małopolskiego rynku pracy. Wystąpienie było idealnym wstępem i korespondowało z prelekcją Anny Ziółko – zastępca dyrektora Personalnego ds. Rekrutacji i Rozwoju NEWAG. Demografia jest nieubłagana. Najnowsze badania wskazują, że już za kilkanaście lat 75% zasobów jakie mamy w postaci siły roboczej, kapitału ludzkiego, będą stanowić osoby urodzone pod koniec lat 80- tych.  Jednym z większych wyzwań dla organizacji, ale przede wszystkim dla działów personalnych, jest pozyskanie pracowników z tzw. Pokolenia Millenium, a następnie budowanie ich zaangażowania oraz skuteczna motywacja. Pokolenie Millenium z pewnością jest wyzwaniem dla pracodawców. Jednak dzięki wiedzy o potrzebach i motywatorach Millenialsów, organizacje mogą skutecznie rekrutować, a w pracy efektywnie wykorzystywać potencjał pracowników „nowej generacji”– podsumowała Ziółko.

Prelegentami podczas „Uniwersytetu” byli także: Rafał Świerczek – właściciel Agencja handlowej RAFA, który opowiedział o zasadach rządzących lokalnym i globalnym rynkiem, Andrzej Kadzik – radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Kadzik & Współpracownicy, który przybliżył temat opóźnień w zapłacie z perspektywy proaktywnej
i reaktywnej, czyli parę słów o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, Danuta Ogorzały – Główny Specjalista Wieloosobowego stanowiska Koordynacji i Usług Dochodowych, wygłosiła wystąpienie pn. ZUS dla biznesu. Bożena Damasiewicz – prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości wraz z Januszem Komurkiewiczem – członkiem Zarządu FAKRO zobrazowali konkurencję na globalnym rynku przez pryzmat doświadczenia FAKRO.

Spotkanie zostało zakończone networkingiem poprzedzonym wprowadzeniem Radosława Ostrowskiego – adwokata z Kancelarii Axelo – na temat wyzwań przedsiębiorstwa w kontekście bezpieczeństwa prawnego, czyli jak skupić się na biznesie bez oglądania się za siebie.

Inicjatywa zgromadziła pełną salę. Zyskała oficjalny patronat Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Na pewno jest to świetna inicjatywa, aby lokalni przedsiębiorcy mogli się spotkać, wymienić swoje doświadczenia, a jednocześnie pokazać młodym osobom, jak osiągać sukces w biznesie oraz jak istotne dla rozwoju gospodarczego, zarówno lokalnie, jak i w skali globalnej, jest prowadzenie działalności gospodarczej. Czerpanie z najlepszych praktyk i doświadczeń na pewno będzie procentowało wśród młodych ludzi. Uważam, że ten projekt należy kontynuować w przyszłości – z aprobatą spointowała Anna Ziółko z NEWAGU. Wartość dodana Uniwersytetu Wiedzy Praktycznej oraz całego, Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości jest ogromna. To okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk Powinniśmy wymieniać się wiedzą, doświadczeniem i bardzo dobrze, że Fundacja to robi, ponieważ przez swoje instrumenty stwarza do tego możliwości – zauważyła Katarzyna Świderska z firmy Wiśniowski.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji zamieszczonymi na stronie internetowej oraz do uczestnictwa w kolejnych projektach Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty