Wrzesień

Włącz się w inicjatywę Fundacji Pomyśl o Przyszłości zaMożnaPolska i razem rozwińmy gospodarczo nasz kraj. Dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich możemy zrealizować projekt mający na celu poprawę świadomości gospodarczej obywateli i wspólną pracę na rzecz dobrobytu w kraju.

Szczegóły już wkrótce na stronie www.zamoznapolska.pl. Tymczasem zapraszamy na stronę www.pomysloprzyszlosci.org.

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty