Pismo do Premiera Morawieckiego

 

 

Pismo do Premiera Morawieckiego

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Premier Rządu RP

 

 

Szanowny Panie Premierze,
 

w ostatnim czasie rząd intensywnie pracuje nad rozwiązaniami mającym pobudzić rozwój rodzimej, polskiej gospodarki, jednym z nich jest podatek od sieci detalicznej (tzw. podatek od hipermarketów).

 

Fundacja Pomyśl o Przyszłości wraz z organizacjami handlowymi wymienionymi w nagłówku niniejszego pisma przygotowała swoje przemyślenia w tej sprawie, co prezentuje poniżej.

 

  1. W naszej opinii podatek winien być progresywny z wysokim progiem wolnym od podatku. Poniżej prezentujemy przykładowe progi podatkowe oraz stawki podatku:

 

Przychód                                         proponowana stawka podatkowa

Pow.  0,1 mld zł                                                             0,5 %

Pow. 1 mld zł                                                                 1 %

Pow. 4 mld zł                                                                 2 %

Pow. 10 mld zł                                                               3 %

 

Głównym celem wprowadzanych rozwiązań ma być pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez wyrównywanie szans konkurowania. Musimy więc pamiętać, że dla małych firm – nawet tych, które osiągają przychód do 100 mln zł – taki podatek oprócz wymiaru fiskalnego będzie dodatkowo obciążeniem organizacyjnym, dużo większym niż dla podmiotów dużych.

 

  1. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie niskiego progu wolnego od podatku  będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia szeregu regulacji, które precyzowałyby naliczanie podatku dla zdarzeń gospodarczych charakterystycznych tylko dla małych podmiotów takich jak: składy budowlane, księgarnie, mały handel internetowy, stacje benzynowe, deweloperzy, restauracje, handel samochodami. Im wyższy pułap kwoty wolnej od podatku, tym łatwiej będzie go wprowadzić oraz będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że wprowadzony podatek zostanie przeniesiony na klienta.

 

  1. Jesteśmy zdania, że wyznacznikiem dla progu podatkowego nie powinien być tylko obrót osiągany przez dany podmiot w Polsce, ale także obrót całej grupy kapitałowej (podmiotów powiązanych) na rynku co najmniej  całej UE. Takie rozwiązanie będzie zapobiegało dzieleniu się podmiotów na mniejsze, w celu uniknięcia lub obniżenia podatku. Ograniczy również możliwości przenoszenia siedziby firmy za granicę.

 

  1. Proponujemy, aby zapłacony podatek od sieci handlowych pomniejszał podatek dochodowy.

 

  1. Uważamy, że kwestia wyrównania szans w konkurowaniu jest istotna nie tylko dla sektora handlowego, ale także dla polskich rodzimych firm działających w innych branżach gospodarki. Ważne jest zatem, aby docelowo wprowadzić powszechną opłatę równych szans (opłatę od korzyści skali). Wskazanym byłoby, aby wprowadzając podatek od sieci hipermarketów uwzględnić reguły, które w przyszłości mogłyby być zastosowane w przypadku powszechnej opłaty równych szans (opłaty od korzyści skali).

 

Mamy nadzieję, że przesłane przez nas uwagi pomogą Państwu w sformułowaniu dobrego dla Polski projektu.

 

Z poważaniem

 

 

Ryszard Florek                                                                                                       Bożena Damasiewicz

Założyciel Grupy FAKRO                                                                                  Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości

 

 

Roman Tarnowski                                                                                                         Józef Pyzik                                                                         

Prezes Polskiej Federacji                                                                                  Prezes Kongregacji Kupieckiej

Producentów i Dystrybutorów                                                                                     w Nowym Sączu

Materiałów Budowlanych                                                                                                                               

 

Załączniki:

  1. Wpływ zagranicznych hipermarketów i sieci handlowych (HP i SD) na polską gospodarkę w porównaniu z mniejszymi, polskimi podmiotami handlu detalicznego.
  2. Koncepcja powszechnej „Opłaty równych szans (od korzyści skali)”.
  3. „Opłata równych szans (od korzyści skali)” – pytania i odpowiedzi.