Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy dostarczyć listownie, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 pod adresem:
Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”

Ul. Węgierska 146c

33-300 Nowy Sącz

e-mail: biuro@pomysloprzyszlosci.org

 

pobierz kartę zgłoszenia

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty