Zaproszenie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie

 „Sądecka specjalność”

 

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” zaprasza właścicieli/ specjalistów ds. marketingu firm działających na terenie Nowego Sącza do wzięcia udziału w projekcie  pt. „Sądecka specjalność”.

 

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w najbliższej przyszłości zmierzą się z rynkiem pracy. Osoby te w szczególny sposób potrzebują inspiracji i wskazówek do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej ich przyszłej kariery zawodowej. Państwo, jako osoby doświadczone w skutecznym pozyskiwaniu klientów, które odnoszą sukces na rynku, stanowią dla młodych ludzi autorytet. Spotkanie z Państwem z pewnością będzie dla młodzieży cennym doświadczeniem.

Celem projektu „Sądecka specjalność” jest popularyzacja wiedzy o gospodarce, rozbudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.Pragniemy pokazać sądeckiej młodzieży jak wygląda droga od pomysłu na biznes do powstania firmy, jak wypromować produkt, pozyskać klientów, jakie są strategie konkurowania na zagranicznych rynkach. Chcemy również przekazać młodzieży kilka cennych, praktycznych wskazówek na stworzenie materiału promocyjnego dla wybranego, lokalnego produktu lub usługi.

Projekt przewiduje, trwające dwie godziny dydaktyczne, spotkanie z przedstawicielami Fundacji oraz z Państwem. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano 11 spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych
w okresie 17.03 – 30.04.2014. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli w kilku z tych spotkań będą mogli Państwo uczestniczyć. Wierzymy, że w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zechcą Państwo  podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym, wchodzącym na rynek pracy pokoleniem.

Na zakończenie projektu Fundacja przewiduje przeprowadzenie konkursu pt „Sądecka specjalność”, który pozwoli uczniom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie, w ustalonych przez siebie trzyosobowych zespołach, będą mieli szansę wykazać się kreatywnością i innowacyjnością przy tworzeniu reklamy wybranego produktu. Ich twórczość zostanie doceniona cennymi nagrodami, a wszystkie prace zostaną opublikowane na specjalnie stworzonej stronie internetowej: konkurs.pomysloprzyszlosci.org.

Jeśli wyrażą Państwo chęć udziału w projekcie lub istnieje potrzeba przekazania bardziej szczegółowych informacji proszę o kontakt z Kierownikiem projektu panią: Anną Korczyk tel kom 605 031 208,  18 444 0 304 lub na adres :biuro@pomysloprzyszlosci.org

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty