Zaproszenie do udziału w projekcie

 

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Nowego Sącza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Sądecka specjalność”.

 

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w najbliższej przyszłości zmierzą się z rynkiem pracy. Osoby te w szczególny sposób potrzebują inspiracji i wskazówek do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej ich przyszłej kariery zawodowej. Projekt przewiduje, trwające dwie godziny dydaktyczne, spotkanie z przedstawicielami Fundacji oraz specjalistą ds. marketingu. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano 11 spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w okresie 17.03 – 30.04.2014. Zakończeniem projektu będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o gospodarce, rozbudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Pragniemy pokazać sądeckiej młodzieży jak wygląda droga od pomysłu na biznes do powstania firmy, jak wypromować produkt, pozyskać klientów, jakie są strategie konkurowania na zagranicznych rynkach. Chcemy również przekazać kilka cennych, praktycznych wskazówek na stworzenie materiału promocyjnego dla wybranego produktu lub usługi.

Udział w naszym projekcie to szansa zarówno dla uczniów jak również dla samych nauczycieli. Prowadzone przez zespół Fundacji zajęcia dają niepowtarzalną możliwość wzbogacenia wiedzy z zakresu gospodarki wolnorynkowej i mechanizmów gospodarowania. Tematy z zakresu skutecznej promocji poprowadzą specjaliści z sądeckich firm, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Projekt jest dla uczniów świetną okazją do zaangażowania się w działania na rzecz rozwijania potencjału gospodarczego naszego regionu, poprzez zbieranie informacji o wybranym produkcie lub usłudze. W trakcie realizacji projektu uczniowie nabędą także umiejętności planowania, pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań.

Na zakończenie projektu Fundacja przewiduje przeprowadzenie konkursu pt „Sądecka specjalność”, który pozwoli uczniom na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie, w ustalonych przez siebie trzyosobowych zespołach, będą mieli szansę wykazać się kreatywnością i innowacyjnością przy tworzeniu reklamy wybranego produktu. Ich twórczość zostanie doceniona cennymi nagrodami, a wszystkie prace zostaną opublikowane na specjalnie stworzonej stronie internetowej: konkurs.pomysloprzyszlosci.org.

 

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w projekcie do dnia 17 marca 2014 roku na adres: biuro@pomysloprzyszlosci.org lub pod nr tel. 18 444 0 304.

Kierownikiem projektu jest:
Anna Korczyk
tel. kom. 605 031 208

                                                                      Bożena Damasiewicz

Dyrektor Fundacji "Pomyśl o Przyszłości"

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty