Konkurs Sądecka Specjalność

Weź udział w konkursie „Sądecka specjalność”

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości” zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie „Sądecka specjalność”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o gospodarce oraz rozbudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaprezentowanie potencjału gospodarczego naszego regionuoraz zdobycie umiejętności praktycznych poprzez stworzenie materiału promocyjnego dla wybranego produktu lub usługi.

Konkurs jest jednoetapowy. Do konkursu mogą zgłaszać się trzyosobowe zespoły złożone z uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Nowego Sącza.

Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie dowolnego materiału promującego sądecki produkt, usługę lub firmę. Może to być np. spot reklamowy, plakat, artykuł czy też prezentacja multimedialna. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia należy dostarczyć listownie, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 na adres:

Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
ul. Węgierska 146c
33-300 Nowy Sącz
e-mail: biuro@pomysloprzyszlosci.org


Regulamin Konkursu i Karta zgłoszenia dostępne są także na stronie internetowej konkurs.pomysloprzyszlosci.org.

Wszystkie prace zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej stronie konkurs.pomysloprzyszlosci.org

Zwycięzca konkursu (I i II nagroda) zostanie wybrany przez kapitułę złożoną z przedstawiciela Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”, Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta oraz sądeckiego przedsiębiorcy.

Trzecim wyróżnieniem będzie „Nagroda publiczności” - zwycięzcę wybiorą internauci w wyniku głosowania na najlepszy projekt. Swój głos można oddać na stronie internetowej konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19-21 maja 2014 roku. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

 

TERMINARZ KONKURSU

17.03 - 30.04.14 - Przesyłanie prac konkursowych                                                  
05.05 - 16.05.14 - Publikacja na portalu projektów  i głosowanie internautów     
19.05.2014 - Wyłonienie zwycięzców                                                           
19 - 21.05.2014 - Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród                            

 

Anna Korczyk - Kierownik konkursu
tel. kom. 605 03 12 08

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty