85/609/EEC ECS/AKZO – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 1985r.

Strony postępowania 

Engineering and Chemical Supplies (ECS), AKZO

 

Branża (produkt) 

nadtlenek benzoilu

 

Określenie relewantnego rynku produktów  

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem jest cały sektor nadtlenku benzoilu.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że pomimo, iż działania będące przedmiotem postępowania miały miejsce głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, to ze względu na fakt, że AKZO jest grupą działającą na terenie całej Europy i że grupa prowadzi spójną politykę, rynkiem geograficznym jest cała Europa. Chociaż nadużycia były zarzucane brytyjskiej spółce-córce, to adresatem niniejszej decyzji jest cała grupa AKZO.

 

Pozycja dominująca  

Udział AKZO w rynku wynosi ok. 50%. Innymi przesłankami pozwalającymi na uznanie, iż AKZO posiada pozycję dominującą są: ugruntowana, wieloletnia pozycja na rynku; szeroki zakres oferowanych produktów; zaawansowanie technologiczne i organizacyjne.

 

Nadużycie pozycji dominującej

1. Bezpośrednie grożenie ECS, że jeżeli nie zakończy działalności na rynku „plastiku” to AKZO usunie ECS z całego rynku.

2. Oferowanie głównym klientom ECS towarów – „dodatków do mąki” - po niskich, ekonomicznie nie uzasadnionych cenach w celu usunięcia ECS z całego rynku. Dla AKZO rynek „dodatków do mąki” nie był rynkiem kluczowym, AKZO zarabiało głównie na rynku „plastiku”. Natomiast, żeby skutecznie usunąć ECS z rynku AKZO zaczęło odbierać ECS klientów na rynku na którym ECS miał największe dochody.

3. Stosowanie dyskryminującej polityki cenowej na rynku „dodatków do mąki” – AKZO oferowało klientom ECS dużo niższe ceny niż własnym klientom na tym samym rynku.

4. Oferowanie w pakiecie z nadtlenkiem benzoilu towarów, których AKZO wcześniej nie oferowało, na rynku „dodatków do mąki” po bardzo atrakcyjnych cenach w celu przyciągnięcia klientów do kompleksowej oferty i w konsekwencji do eliminacji ECS z rynku.

5. Utrzymywanie przez długi okres czasu cen towarów na rażąco niskim poziomie w celu eliminacji ECS – AKZO było przygotowane na wysokie straty ze względu na dużo większe możliwości finansowe grupy niż ECS.

6. Otrzymywanie od swoich głównych klientów na rynku „dodatków do mąki” danych o ofertach konkurentów i oferowanie towarów po niższych cenach niż konkurencja, przy zastrzeżeniu, że klienci będą wyłącznie dokonywać zakupów u AKZO.

 

Komisja uznała wszystkie powyższe przypadki za nadużycie pozycji dominującej.

Komisja zakazała AKZO stosować wskazanych praktyk i nałożyła grzywnę w wysokości 10 mln ECU.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda