2000/74/EC British Airways – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 1999 r.

Strony postępowania

Virgin Atlantic Airways, British Airways

 

Branża (produkt)

usługi agentów sprzedających bilety lotnicze

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem jest rynek usług agentów oferujących bilety lotnicze. Wskazany rynek jest rynkiem oddzielonym od rynku transportu lotniczego.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest Wielka Brytania. Agenci w większości działają na obszarze jednego kraju i tam oferują swoje usługi.

 

Pozycja dominująca

British Airways posiadał ok. 40% udziału w rynku sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem agentów. Najbliższy konkurent miał udział w rynku rzędu 5,5%. Ze względu na swoją pozycję, British Airways był „obowiązkowym” partnerem biznesowym dla agentów sprzedających bilety lotnicze.

 

Nadużycie pozycji dominującej:

Rabaty na wyłączność/wierność - Agenci mieli stały, ustalony procent od sprzedaży biletów British Airways (7-9%). Agenci mogli dostać dodatkową prowizję uzależnioną od wzrostu sprzedaży biletów w konkretnym miesiącu w stosunku do sprzedaży biletów osiągniętych w tym samym miesiącu roku poprzedzającego. W każdym przypadku osiągnięcie przez agenta założonego wzrostu sprzedaży oznaczało otrzymanie większej prowizji od wszystkich biletów sprzedanych, a nie tylko w stosunku do biletów sprzedanych po osiągnięciu celu.

Wskazany system prowadził do dyskryminacji pomiędzy agentami - agenci sprzedający taką samą ilość biletów mieli różne prowizje, jeżeli mieli różną sprzedaż biletów w roku poprzedzającym.

Komisja uznała, że taki system rabatowy miał na celu związanie klientów – aby uzyskać dodatkowe prowizje musieli rokrocznie zwiększać sprzedaż biletów.

 

Wskazany powyżej system rabatowy został uznany przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 6,8 mln EUR.

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda