AT.35141 United Parcel Service / Deutsche Post AG – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2001 r.

Strony postępowania

United Parcel Service, Deutsche Post AG (DP)


Branża (produkt)

przesyłki 

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem jest rynek zamawianych usług przesyłkowych w obrębie kraju. Rynek zwykłych przesyłek pocztowych jest rynkiem odrębnym. 

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest obszar Niemiec. 

 

Pozycja dominująca  

DP posiada ustawowy monopol na przesyłki pocztowe do 200 gr. Oprócz zwykłych usług pocztowych, DP oferuje również zamawiane usługi przesyłkowe. Na rynku zamawianych usług przesyłkowych DP posiada ponad 85% udziału w rynku.

 

Nadużycie pozycji dominującej
1. Rabaty za wyłączność – DP w umowach zawieranych z klientami uzależniała przyznanie rabatu od zobowiązania się klienta do korzystania jedynie z usług DP (były też kontrakty w których wskazywano minimalny % z ogółu przesyłek klienta, który musiał być wysłany za pośrednictwem DP). 
2. Oferowanie usług po rażąco niskich cenach – DP miała bardzo duże zyski z rynku przesyłek pocztowych, w którym miała ustawowy monopol. Powyższe zyski umożliwiały ponoszenie przez DP strat na innych rynkach, co pozwalało na eliminację konkurencji.

 

Komisja uznała wskazane praktyki za nadużycie pozycji dominującej i zakazała dalszych naruszeń. 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 24 mln EUR. 

 


opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda