AT.39740 Google (wyszukiwarka) – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2017 r.

Strony postępowania

Google Inc.

 

Branża (produkt)

wyszukiwarki internetowe

 

Określenie relewantnego rynku produktów  

Komisja stwierdziła, że właściwymi rynkami produktowym są rynek wyszukiwarek ogólnych i rynek porównywarek cen.

        

Określenie relewantnego rynku geograficznego 

Komisja uznała, że właściwe rynki geograficzne mają zasięg ogólnokrajowy.

 

Pozycja dominująca 

Google zajmował pozycję dominującą na wszystkich krajowych rynkach wyszukiwarek ogólnych na terytorium EOG od 2007 r., z wyłączeniem Czech, gdzie taką pozycję zajmuje od 2011 r. Wynika to z udziałów w rynku, istnienia barier rozszerzenia rynku i wejścia na rynek, istnienia efektów marki oraz braku równoważącej siły nabywczej.

 

Nadużycie pozycji dominującej

Komisja stwierdziła, że Google dopuścił się nadużycia na właściwych rynkach wyszukiwarek ogólnych na terenie EOG poprzez korzystniejsze pozycjonowanie i wyświetlanie na stronach wyników swojej wyszukiwarki ogólnej własnej porównywarki cen w porównaniu z konkurencyjnymi porównywarkami cen.

Postępowanie Google stanowiło nadużycie, ponieważ:

- przekierowywało ono odwiedziny z konkurencyjnych porównywarek cen do własnej porównywarki cen Google, w ten sposób, że zmniejszało przepływ odwiedzin ze stron wyników wyszukiwarki ogólnej Google do konkurencyjnych porównywarek cen oraz zwiększało przepływ odwiedzin ze stron wyników wyszukiwarki ogólnej Google do własnej porównywarki cen Google; oraz

- istniała możliwość lub prawdopodobieństwo wywierania przez nie antykonkurencyjnych skutków na krajowych rynkach porównywarek cen oraz wyszukiwarek ogólnych.

W decyzji stwierdzono, że naruszenie miało miejsce na każdym z właściwych rynków krajowych na terenie EOG, od kiedy Google po raz pierwszy zaczęło faworyzować swoją porównywarkę cen na danym rynku.

 

Powyższa praktyka została uznana przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła na Alphabet Inc. i Google Inc. grzywnę w wysokości 2 424 495 000 EUR.

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda