76/642/EEC Hoffman-La Roche – decyzja Komisji Europejskiej z 7 czerwca 1976 r.

Strony postępowania:

Hoffman-La Roche

 

Branża (produkt):

witaminy

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że każda z witamin (A, B2, B6, C, E, biotyn, B3) stanowi osobny relewantny rynek produktów – każda z witamin nie jest substytutem innych.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest teren Wspólnoty.

 

Pozycja dominująca

Pozycja dominująca Hoffman-La Roche wynika z następujących czynników: udział w rynku dla poszczególnych witamin 47-95%, produkcja znacznie większej ilości różnorodnych witamin niż konkurencja, pozycja nr 1 na świecie, zaplecze technologiczne i handlowe.

 

Nadużycie pozycji dominującej:

1. Rabaty za wierność/wyłączność – Hoffman-La Roche płacił rabat klientom, którzy zaopatrywali się w całości lub w większości u Hoffman-La Roche. Rabat był wyliczany od sumy wszystkich zakupionych witamin. Kontrakt z rabatem za wierność był tak skonstruowany, że klient zobowiązywał się do zakupu co najmniej 90% witamin od Hoffman-La Roche. W kontrakcie były tzw. klauzule angielskie nakazujące informowanie Hoffman-La Roche o lepszych ofertach konkurencji – przed dokonaniem zakupu przez klienta u konkurencji Hoffman-La Roche miał możliwość zaoferowania produktu w takiej samej cenie jak konkurent. Dopiero jeżeli Hoffman-La Roche nie oferował ceny produktu takiej jak konkurent, to klient mógł zakupić towar u konkurenta nie tracąc przy tym rabatu za wierność u Hoffman-La Roche. Jeżeli klient nie zastosował powyższej procedury to tracił rabat na wszystkie witaminy. Rabat był liczony od wszystkich witamin, co również powodowało wiązanie klienta z Hoffman-La Roche.

2. Komisja uznała, że system rabatów prowadził również do dyskryminacji klientów ponieważ ceny witamin dla klientów biorących taką samą ich ilość były różne jeżeli któryś z nich miał jeszcze innego dostawcę witamin.

 

Wszystkie powyższe przypadki zostały uznane przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

Komisja nakazała zaprzestanie naruszeń i nałożyła grzywnę w wysokości 1.098.000 Marek niemieckich.

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda