AT.37990 Intel – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 maja 2009 r.

Strony postępowania:

Advanced Micro Devices (ADM), Intel

 

Branża (produkt):

procesory

 

Określenie relewantnego rynku produktów:

Komisja ustaliła, że właściwy rynek produktowy stanowi rynek procesorów x86.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego:

Komisja uznała, że właściwy rynek geograficzny ma charakter ogólnoświatowy.

 

Pozycja dominująca:

 Od 2000 r. Intel i AMD byli w zasadzie jedynymi producentami procesorów typu x86. Udział Intel utrzymywał się cały czas na poziomie 70%. Komisja uznała, że Intel zajmuje na zdefiniowanym rynku pozycję dominującą.

 

Nadużycie pozycji dominującej:

Intel przyznawał głównym partnerom rabaty uzależnione od całkowitego lub częściowego pokrycia zapotrzebowania na procesory w produktach Intel. Dotyczyło to:

- rabatów Intela dla Della w okresie od grudnia 2002 r. do grudnia 2005 r., uzależnionych od zaopatrywania się przez Della wyłącznie w procesory Intela,

- rabatów Intela dla HP w okresie od listopada 2002 r. do maja 2005 r., uzależnionych w szczególności od pokrycia co najmniej 95 % jego zapotrzebowania na procesory w segmencie biznesowych komputerów stacjonarnych poprzez zakup produktów Intela (pozostałe 5 % HP procesorów mogło nabyć od AMD, co następnie zostało objęte dodatkowymi warunkami ograniczającymi),

- rabatów Intela dla NEC w okresie od października 2002 r. do listopada 2005 r., uzależnionych od pokrycia 80 % zapotrzebowania NEC na procesory w segmencie komputerów stacjonarnych i przenośnych poprzez zakup produktów Intela,

- rabatów Intela dla Lenovo w ciągu 2007 r., uzależnionych od pokrycia jego zapotrzebowania na procesory w segmencie komputerów przenośnych poprzez zakup wyłącznie produktów Intela.

 

Komisja uznała, że warunkowe rabaty przyznawane przez Intel stanowią formę rabatów lojalnościowych. Wskazano też na niepewność co do dokładnej części rabatów lub płatności, która zostałaby utracona w przypadku zaopatrywania się (w większym stopniu) u konkurenta Intela, tj. u AMD. Spodziewano się, że utracona część byłaby znaczna i nieproporcjonalna do liczby procesorów zakupionych u AMD. Ponadto istniała również możliwość, że wycofane rabaty zostałyby przyznane przez Intel konkurencyjnym partnerom. W związku z tym w wyniku rabatów swoboda zaopatrywania się przez partnerów w procesory AMD była więc ograniczona. W decyzji stwierdzono, że warunkowe rabaty przyznane przez Intela stanowią nadużycie dominującej pozycji na rynku.

 

Komisja nałożyła na Intel grzywnę w wysokości 1 060 000 000 EUR.

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda