97/624/EC Irish Sugar – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 1997 r.

Strony postępowania

Irish Sugar plc


Branża (produkt)

cukier

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem jest rynek białego, granulowanego cukru. Komisja stwierdziła, że ten rynek należy podzielić na rynek detaliczny i rynek przemysłowy (inne ceny, inni klienci, inne oczekiwania np. opakowania 50 kg i 1kg). Komisja uznała, że substytuty cukru (np. słodziki) nie wchodzą w skład tak określonego rynku relewantnego.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego 

Komisja uznała, że takim rynkiem jest Irlandia. Komisja uznała, że pomimo okoliczności, że Irish Sugar ma również wysoki udział na rynku Północnej Irlandii to nie jest ona rynkiem relewantnym ponieważ obowiązują tam inne warunki konkurencji (inne ceny, więcej konkurentów).

 

Pozycja dominująca 

Komisja wzięła pod uwagę następujące czynniki: ponad 90% udziału w rynku, jedyny producent cukru na wyspie, świetnie rozwinięty system dystrybucji, zamknięty rynek – koszty transportu z kontynentu bardzo wysokie. Komisja uznała, że w pewnym okresie Irish Sugar miał wspólną pozycję dominującą z jednostką od siebie zależną.

 

Nadużycie pozycji dominującej
1. w celu zmniejszenia konkurencji na polu importu cukru:
a) restrykcje odnośnie transportu – Irish Sugar zagroził głównemu przewoźnikowi, że zrezygnuje z jego usług jeżeli ten nie zrezygnuje ze świadczenia usług na rzecz konkurenta; przewoźnik poddał się presji, konkurent znacznie zmniejszył import cukru;
b) selektywna polityka cenowa – oferowanie niższych cen tylko dla potencjalnych klientów konkurenta (bez obiektywnych przesłanek);
c) zamiana produktów – konkurent wprowadzał nowy produkt na rynek, udowodniono, że w dwóch przypadkach Irish Sugar zaoferował odkupienie partii produktów konkurenta i wprowadził swoje produkty;
d) rabaty za wierność – czym większa ilość zakupów tym większe „bonusy”, zagrożenie odebrania bonusów w przypadku zmniejszenia zamówienia w konsekwencji zakupu towaru od konkurenta, rezultat – związanie klientów tylko z dominantem;
e) selektywna polityka cenowa – rabaty graniczne – w celu zapobieżenia sprowadzania cukru z Irlandii Północnej (niższe ceny) były stosowane wysokie rabaty dla klientów ulokowanych przy granicy, jedynym kryterium rabatów była lokalizacja;
2. praktyki wymierzone w poszczególnych klientów:
a) rabaty eksportowe – przyznawanie rabatów w sposób zupełnie dowolny, nieobiektywny; dyskryminacja nie eksporterów;
b) przeciwko konkurentom:
- stosowanie dużo niższych rabatów dla konkurentów kupujących cukier u Irish Sugar,


- rabaty celowe – przyznawanie rabatów w zależności od zwiększenia wzrostu sprzedaży danego produktu w określonym czasie np. 3 miesięcy.

 

Wszystkie powyższe przypadki zostały uznane przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej. Irish Sugar nie został ukarany za przypadek 1 a powyżej ponieważ upłynął termin przedawnienia.

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 8 800 000 ECU, nakazała natychmiast zaprzestać naruszeń, zobowiązała podmiot do przedkładania w okresie 3 lat po każdym roku kalendarzowym szczegółowej listy cen zawierającej wszystkie rabaty stosowane do poszczególnych klientów z uwzględnieniem ilości towarów sprzedanych do tych klientów.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda