2002/180/EC Hays/La Poste – decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2001 r.

Strony postępowania:

Hays Information Management SA, De Post-La Poste

 

Branża (produkt):

usługi kurierskie

 

Określenie relewantnego rynku produktów 

Komisja uznała, że istnieją dwa osobne rynki: generalny rynek usług pocztowych oraz specyficzny, zamknięty rynek usług pocztowych na linii przedsiębiorcy – przedsiębiorcy. Wskazane rynki różnią się innymi wymogami, cenami, kosztami dostawy.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego 

Komisja uznała, że w obu wypadkach relewantnym rynkiem jest terytorium Belgii.

 

Pozycja dominująca 

La Poste posiada ustawowy monopol na przesyłki do 350 gram. 

 

Nadużycie pozycji dominującej:

Hays zaistniał na rynku jako operator świadczący usługi pocztowe na linii przedsiębiorcy – przedsiębiorcy, w szczególności obsługiwał grupę belgijskich ubezpieczycieli. Wskazany serwis miał podwyższony standard w stosunku do zwykłych usług – bardzo szybkie dostawy szczegółowo sprecyzowane, najwyższa staranność, specjalna sieć pozwalająca na świadczenie usług. La Poste postanowiło również wprowadzić specyficzne usługi pocztowe na linii przedsiębiorcy – przedsiębiorcy i zaczęło w tym celu pertraktacje z grupą belgijskich ubezpieczycieli. W toku rozmów, grupie belgijskich ubezpieczyli wygasł kontrakt z La Poste na zwykłe przesyłki listowe – La Poste zaoferowała bardzo korzystne rabaty na te przesyłki i podpisano kontrakt. Po podpisaniu kontraktu ubezpieczyciele doszli do wniosku, że w zakresie usług pocztowych na linii przedsiębiorcy - przedsiębiorcy jednak lepsza jest oferta Hays a nie La Poste i podpisali z Hays kolejny kontrakt. W konsekwencji, La Poste w bardzo krótkim okresie czasu wypowiedziała ubezpieczycielom kontrakt na zwykłe przesyłki – okres wypowiedzenia był bardzo długi. La Poste w rozmowach z ubezpieczycielami wyjaśniła, że cofnie wypowiedzenie jeśli ubezpieczyciele wypowiedzą kontrakt Hays i podpiszą kontrakt na usługi pocztowe na linii przedsiębiorcy – przedsiębiorcy z La Poste. Aby utrzymać korzystne rabaty, ubezpieczyciele wypowiedzieli kontrakt Hays.

 

Komisja uznała, że działanie La Poste było nadużyciem pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 2,5 mln EUR.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda