AT.39711 Qualcomm (rażące zaniżanie cen) – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18 lipca 2019 r.

Strony postępowania

Qualcomm Inc.

 

Branża (produkt)

chipsety pasma podstawowego

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja stwierdziła, że właściwym rynkiem produktowym jest rynek sprzedaży chipsetów pasma podstawowego, które są zgodne z normą UMTS.

        

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że właściwy rynek geograficzny ma zasięg międzynarodowy.

 

Pozycja dominująca

Udział Qualcomm w światowym rynku chipsetów UMTS wynosił około 60 %. Ten rynek charakteryzował się szeregiem barier dla wejścia oraz ekspansji. Siła rynkowa klientów nabywających chipsety od Qualcomm nie miała wpływu na jego pozycję dominującą.

 

Nadużycie pozycji dominującej

Qualcomm nadużył swojej pozycji dominującej, dostarczając pewne ilości trzech chipsetów UMTS dwóm swoim głównym klientom, Huawei i ZTE, poniżej kosztów, z zamiarem wyeliminowania z rynku przedsiębiorstwa Icera, swojego głównego konkurenta.

Qualcomm stosował te praktyki cenowe w kontekście zwiększania przez Icerę jego siły rynkowej jako dostawcy chipsetów UMTS, co stanowiło rosnące zagrożenie dla Qualcomm. Aby zapewnić, że działalność Icera nie rozrośnie się w stopniu zagrażającym pozycji Qualcomm na rynku, Qualcomm podjął działania zapobiegawcze w formie koncesji cenowych skierowanych do dwóch klientów mających strategiczne znaczenie.  

Analiza cen stosowanych przez Qualcomm względem Huaweia i ZTE oraz kosztów, jakie Qualcomm ponosił przy produkcji tych chipsetów pokazuje, że Qualcomm sprzedał pewne ilości tych chipsetów poniżej średnich długoterminowych kosztów przyrostowych, a w każdym razie poniżej średnich kosztów całkowitych, jak również ograniczoną ilość chipsetów poniżej średnich kosztów zmiennych. Wyniki testu cena–koszt były spójne z danymi wewnętrznymi Qualcomm z tego okresu, które świadczą o tym, że Qualcomm zamierzał wykluczyć Icera.

 

Powyższa praktyka została uznana przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła na Qualcomm grzywnę za naruszenie w kwocie 242 042 000 EUR.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda