2003/6/EC Solvay – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2000 r.

Strony postępowania

Solvay SA

Branża (produkt)

proszek sodowy

 

Określenie relewantnego rynku produktów

Komisja uznała, że relewantnym rynkiem jest rynek proszku sodowego.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest teren całej Wspólnoty za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie pozycję dominującą ma konkurent – ICI.

 

Pozycja dominująca

Komisja wzięła pod uwagę następujące czynniki: ponad 70% udziału w rynku; ustanowienie placówek krajowych – Austria, Belgia, Luxemburg, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria; brak konkurencji o podobnej sile (jedynie w Wielkiej Brytanii – ICI).

 

Nadużycie pozycji dominującej:

1. Rabaty dotyczące brzegowego tonażu – Klienci mieli zwykle dwóch dostawców towaru. Klient otrzymywał rabat standardowy (10%) na zamawiany towar – przeważnie zamawiał 80% rocznego swojego zapotrzebowania. Klient otrzymywał inny rabat (20%) na zamawiany towar powyżej tych 80% (brzegowy tonaż) – taka praktyka prowadziła do wyeliminowania mniejszego dostawcy i uniemożliwiała firmom wejście na rynek jako drugi dostawca (przy takim systemie rabatowym musieliby oferować dumpingowe ceny). Solvay miał szczegółowe dane dotyczące zapotrzebowania klientów, mógł łatwo kalkulować rabaty odnośnie brzegowego tonażu.

2. Rabat dla grupy Saint-Gobain – Solvay przyznał całej grupie dodatkowy rabat pod warunkiem, że Solvay będzie miał „pierwszeństwo” jako dostawca grupy.

3. Rabaty za wyłączność – Kontrakty z klientami nie stanowiły wprost o wyłączności, jednak z całego kontraktu wprost wynikało, że klienci aby uzyskać rabat musieli zakupywać 100% towarów w Solvay. Kontrakty był zawierane na długie okresy i miały bardzo długie terminy wypowiedzenia co jeszcze wzmacniało efekt związania.

4. Klauzule konkurencyjne – różnego typu, powodowały jeszcze mocniejsze związanie klienta z Solvay. W niektórych przypadkach Solvay miał prawo rozwiązania kontraktu w przypadku zakupu nawet najmniejszej ilości towaru od konkurenta.

Stosowane przez Solvay systemy rabatowe prowadziły również do dyskryminacji klientów.  

 

Wszystkie powyższe przypadki zostały uznane przez Komisję za nadużycie pozycji dominującej.

 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 20 mln EUR i nakazała natychmiast zaprzestać naruszeń.

 

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda