88/501/EEC Tetra Pak I – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 1988 r.

Strony postępowania

Elopak Group, BTG, Liquipak, Tetra Pak

 

Branża (produkt)

opakowania

 

Określenie relewantnego rynku produktów

 Komisja uznała, że istnieją osobne relewantne rynki dla maszyn służących do napełniania kartonów, wprowadzających nową technologię sterylizacji oraz dla kartonów pasujących do wskazanych maszyn.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego

Komisja uznała, że takim rynkiem jest obszar całej Unii Europejskiej.

 

Pozycja dominująca 

Tetra Pak posiada ok. 90% udziału na wskazanych rynkach. Komisja wzięła również pod uwagę następujące czynniki: największy producent w skali światowej, rynki bardzo ciężko dostępne dla nowych producentów ze względu na zaawansowanie technologiczne, patenty.

 

Nadużycie pozycji dominującej

Tetra Pak dokonało przejęcia jednego z konkurentów – Liquipak. Na skutek przejęcia Tetra Pak stał się właścicielem wyłącznej licencji pozwalającej na wprowadzenie maszyn służących do napełniania  kartonów opartych na nowej technologii sterylizacji. Wskazane przejęcie spowodowało nie tylko wzmocnienie już i tak bardzo silnej pozycji Tetra Pak na rynku, ale również uniemożliwiło wejście na rynek, na którym praktycznie konkurencja nie istnieje, nowego konkurenta – Elopak.

 

W związku z powyższym, Komisja uznała, że takie działanie jest nadużyciem pozycji dominującej.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda