AT.35436 Van den Bergh Foods Limited – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 1998 r.

Strony postępowania:

Masterfoods Limited, Van den Bergh Foods Limited (VBF)

Branża (produkt):

lody

 

Określenie relewantnego rynku produktów:

Komisja ustaliła, że właściwy rynek produktowy stanowi rynek lodów impulsowych w pojedynczych opakowaniach.

 

Określenie relewantnego rynku geograficznego:

Komisja uznała, że właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Irlandii.

 

Pozycja dominująca:

 Komisja uznała, że VBF zajmuje na zdefiniowanym rynku pozycję dominującą. Główną przesłanką do powyższego stwierdzenia był wysoki udział w rynku (ponad 75%).

 

Nadużycie pozycji dominującej:

VBF prowadziła politykę polegającą na udostępnianiu „bez wynagrodzenia” zamrażarek sprzedawcom/detalistom pod warunkiem, że będą w nich przechowywane wyłącznie produkty pochodzące od VBF. Takie klauzule wyłącznościowe były wprost przewidziane w zawartych umowach. Większość umów dotyczących relewantnego rynku zawierało powyższe regulacje. Zawarcie powyższych umów de facto powodowało, że sprzedawcy stawali się wyłącznymi sprzedawcami produktów VBF. Takie działanie skutkowało tym, że konkurenci nie byli w stanie znaleźć sprzedawców, którzy zdecydowaliby się na sprzedaż również ich produktów.

 

Komisja uznała, że zachęcanie i zawieranie umów dotyczących udostępniania zamrażarek stanowiło nadużycie pozycji dominującej ponieważ powodowało w praktyce wyłączną sprzedaż produktów VBF i uniemożliwiało sprzedaż produktów konkurencji.

 

Komisja nakazała VBF poinformować kontrahentów, że zawarte w umowach klauzule wyłącznościowe są nieważne.

 

 

opracowanie: radca prawny Anna Radkowiak-Macuda