Konferencję Szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego biznesu w 2022 roku

Fundacji Pomyśl o Przyszłości we współpracy z CRIDO, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacją Polska Wielki Projekt zorganizowała konferencję na temat:

Szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego biznesu w 2022 roku, która odbyła się w dniach 9-10 marca br. w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

 

Podczas konferencji szukano odpowiedzi na pytania nurtujące wielu przedsiębiorców, w tym m.in.: Co będzie miało kluczowy wpływ na perspektywy rozwoju polskich firm w roku 2022? Jakie znaczenie dla polskich przedsiębiorstw będzie miała inwazja Rosji na Ukrainę? Co przedsiębiorcy mogą konkretnie zrobić, aby jak najlepiej radzić sobie w tak dramatycznie zmieniającej się rzeczywistości? Jaki rodzaj przywództwa może nam pomóc w pełnych niepokoju czasach?

 

Czasy, w których żyjemy każą nam zadawać pytania o perspektywy rozwoju polskiej gospodarki.

Pan Prezes Ryszard Florek jako jeden z uczestników panelu, jasno wskazał na konieczność zagwarantowania przez Państwo równych szans konkurowania. Kwestia ta jest niezmiernie istotna w kontekście umożliwienia rodzimym firmom odpowiedniego wzrostu i rozwoju dla uzyskania odpowiedniego efektu skali. Potencjał gospodarczy budujemy również My jako świadomi konsumenci, dokonując mądrych wyborów konsumenckich najmocniej wspieramy naszą rodzimą gospodarkę. Do tego jednak, aby społeczeństwo potrafiło aktywnie i efektywnie wspierać gospodarczo  kraj swoimi działaniami, potrzebna jest nieustanna praca nad budowaniem kapitału społecznego. W obecnych czasach ma on kluczowe znaczenie w skutecznym przeciwdziałaniu oznakom kryzysu.

 

Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości stawiają również dodatkowe wyzwania przed zarządzającymi. Przedsiębiorcy muszą znaleźć rozwiązania, które zabezpieczą ich firmy przed skutkami obecnej niepewności gospodarczej i politycznej. O tej odpowiedzialności i szukaniu właściwego modelu przywództwa mówiła m.in. Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, Pani Bożena Damasiewicz.

 

Drugiego dnia zaproszono naszych Gości na śniadanie biznesowe z Prezesem GPW – Panem Markiem Dietlem oraz do udziału w  warsztatach prowadzonych przez ekspertów CRIDO dotyczących takich palących kwestii jak fundusze UE w latach 2021-27, zagadnienia celne, w tym związane z sankcjami, inwestycjami i legalizacją pobytu oraz zatrudnienia uchodźców.