Konkurs Młodzi Aktywni

A więc start!

Włączamy myślenie! Stawiamy na przedsiębiorczość!

Rozpoczynamy konkurs MŁODZI AKTYTWNI!

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie pomysłu na rozwiązanie, zdiagnozowanego przez zespół uczniów problemu społecznego realizującego cel w postaci uczynienia życia lokalnej społeczności lżejszym i przyjemniejszym.

Uczniowie ze szkół z Nowego Sącza będą mierzyć się z rozwiązaniem problemu społeczności miejskiej, natomiast uczniowie ze szkół z powiatu nowosądeckiego mieszkańców gmin tego powiatu.

 

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy uczestniczą w wykładach z wiedzy ekonomicznej. Ocenie będą podlegały tylko te prace konkursowe, których autorzy uczestniczyli w co najmniej 3 wykładach.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin.

Zapraszamy do udziału! Do wygrania cenne nagrody!

Projekty dla dzieci

Projekty dla młodzieży

Pozostałe projekty