Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Realizowane projekty

Szanowni Państwo,

stopniowo realizują się marzenia Fundacji Pomyśl o Przyszłości o budowaniu wspólnoty ekonomicznej. Podejmowane przez nas inicjatywy zdobywają uznanie coraz większej rzeszy osób. Główny cel jaki postawiliśmy przed sobą? Zainteresować Polaków gospodarką.

Realizujemy go poprzez propagowanie wiedzy na temat gospodarki i mechanizmów wolnorynkowych oraz inicjowanie dyskusji wokół tych tematów. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich obywateli – każdy z nas ma wpływ na efektywność polskiej gospodarki: politycy, urzędnicy, sędziowie, przedsiębiorcy, media, pracownicy, konsumenci, wyborcy.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi przez nas projektami. Zapraszamy do współpracy, bardzo chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami, publikacjami, by wspólnymi silami realizować podobne projekty na terenie całego kraju. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje i pomysły. Nikt za nas nie zbuduje lepszego jutra. Jaką gospodarkę stworzymy jako członkowie polskiej wspólnoty ekonomicznej tak dostatnio będzie nam się żyło. Rozpocznijmy wspólne działania! Razem możemy więcej!

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i informujemy, że za rok 2020 r. otrzymała darowizny w kwocie 20 tys. zł na cele statutowe, jakimi są między innymi propagowanie wiedzy ekonomicznej oraz oświata.

- Zespół Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane do dzieci

Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” to organizacja non-profit, która skupia się na wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, kładąc szczególny nacisk na edukację, zdrowie i rozwijanie umiejętności. Jej projekty dla dzieci obejmują programy stypendialne, warsztaty edukacyjne, aktywności sportowe i artystyczne, mające na celu rozwijanie ich pasji i umiejętności, oraz budowanie pozytywnej przyszłości dla młodych ludzi.

Kliknij, aby przejść
Kliknij, aby przejść

Projekty skierowane do młodzieży

Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” angażuje się również w projekty skierowane do młodzieży, promując ich rozwój edukacyjny i zawodowy. Działania te obejmują programy stypendialne, warsztaty związane z branżą budowlaną oraz wspieranie inicjatyw społecznych, które mają pozytywny wpływ na młodych ludzi.

Pozostałe projekty

Oprócz zaangażowania w projekty dla dzieci i młodzieży, Fundacja “Pomyśl o Przyszłości” angażuje się także w różnorodne inicjatywy społeczne i ekologiczne. Przedsiębiorstwo wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, promuje zrównoważony rozwój oraz podejmuje działania na rzecz lokalnych społeczności. Współpracuje z organizacjami non-profit, prowadzi kampanie edukacyjne, inwestuje w technologie przyjazne dla środowiska oraz propaguje innowacje ekologiczne w swoich produktach, dążąc do zminimalizowania wpływu na planetę.

Kliknij, aby przejść