Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Pozostałe projekty

Sprawozdanie z pomocy Ukrainie

Dołącz do pomocy

Fundacja Pomyśl o Przyszłości uruchamia zbiórkę w celu wspierania Ukrainy w czasie wojny z Rosją! 💛💙💪

Dane rachunku, który powstał w celu zbierania darowizny:

Wpłaty w PLN:

PL 55 1020 2892 0000 5702 0653 4012 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

Zebrane środki zostaną w całości przekazane na potrzeby związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem osób przybywających do naszego regionu. 

Każda złotówka się liczy – serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz wszelkiego rodzaju pomoc!