Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do młodzieży

Włącz myślenie. Postaw na Przedsiębiorczość!

Dnia 2 stycznia 2015r. ruszyła III edycja projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Tak jak w poprzednich edycjach, celem projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz promocja lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

Co oferuje projekt?

  • wykłady z wiedzy ekonomicznej,
  • warsztaty z przedsiębiorczości,
  • konkurs pn. „Młodzi aktywni”,
  • galę podsumowującą projekt,

a przede wszystkim fajną zabawę i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.

Szkoła mogą przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w terminie do 09.01.2015. Deklarację należy złożyć w biurze Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz) wraz ze zgodami na udział uczniów w projekcie.