Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Fundacja otrzymała honorowy status Organizacji Patronackiej

Fundacja Pomyśl o Przyszłości  podjęła współpracę z Wyższą Szkoła Biznesu – National Louis University, w ramach której fundacja objęła patronatem studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: biznes i zarządzanie.

Podpisując umowę patronacką, Fundacja Pomyśl o Przyszłości oraz WSB – NLU zacieśniły więzi współpracy, skupiając się na długofalowym rozwoju edukacji i podnoszeniu poziomu kompetencji w zakresie wiedzy o biznesie. Fundacja oficjalnie otrzymała honorowy status Organizacji Patronackiej, potwierdzony certyfikatem, co stanowi dowód uznania za jej zaangażowanie i działania na rzecz edukacji, wspierania młodzieży oraz promowania rozwoju społeczności biznesowej.

Wierzymy, że ta synergia działań przyczyni się do jeszcze większego sukcesu i wzrostu wiedzy studentów.  Fundacja aktywnie angażuje się w tworzenie podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie. Zorganizowaliśmy także konferencję pt. „Praktyczne podejście do nauki przedmiotu „Biznes i Zarządzanie” – komentuje Bożena Damasiewicz, Prezeska Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości od wielu lat aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy związane z rozwojem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki i finansów. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości i wiedzy młodego pokolenia na temat biznesu, zarządzania oraz funkcjonowania rynku, co ma kluczowe znaczenie w budowaniu silnych i kompetentnych przyszłych liderów biznesowych.

Certyfikat Organizacji Patronackiej na ręce Bożeny Damasiewicz, Prezeski fundacji Pomyśl o Przyszłości przekazał Rektor WSB-NLU Dariusz Woźniak. W spotkaniu uczestniczył także Jakub Zapała, Wiceprezes Fundacji.