Fundacja Pomyśl o Przyszłości

21 czerwca świętowaliśmy dzień kreatywności, innowacyjności i ciężkiej pracy przedsiębiorców.

21 czerwca obchodziliśmy Dzień Przedsiębiorcy, dzień poświęcony kreatywności, innowacyjności i codziennemu trudowi przedsiębiorców, którzy napędzają zamożność Polski i nas wszystkich. Przedsiębiorczość to przede wszystkim determinacja, wytrwałość, strategiczna wizja i umiejętność przekucia jej w sukces ekonomiczny. Przedsiębiorcy są filarem polskiego PKB, tworząc miliony miejsc pracy i będąc motorem rozwoju gospodarczego.

Polska od 35 lat działa w ramach gospodarki rynkowej. Nasz kraj może jednak rozwijać się jeszcze szybciej, a receptą na to jest zwiększenie liczby rodzimych firm globalnych. Dane statystyczne jasno pokazują, że im więcej rodzimych firm globalnych posiada dany kraj, tym większa zamożność jego obywateli. Przedsiębiorcy globalni zarabiają na rynku globalnym i akumulują kapitał w swoich krajach. Siła gospodarki decyduje również o bezpieczeństwie, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. – mówi Ryszard Florek, Prezes Fakro i Przewodniczący Rady Głównej RPPG.

W pierwszym panelu dyskusyjnym Ryszard Florek (Fakro) oraz Henryk Orfinger (Dr Irena Eris) opowiedzieli o ciekawych, ale też bardzo wymagających początkach prowadzenia biznesu w Polsce. Koniec lat 80-tych był okresem wielkich możliwości, gdy uwolniona energia Polaków oraz zdjęcie kagańca PRL-owskiej biurokracji i niemocy spowodowały eksplozję przedsiębiorczości.

35 lat temu Polska dokonała gigantycznego skoku i transformacji ku gospodarce rynkowej. Dziś musimy ponownie odważyć się mieć wielkie marzenia i podejmować ryzyko związane z ich realizacją. Dla powodzenia tego projektu bardzo ważne jest abyśmy dbali o zwiększanie kapitału społecznego, czyli wzajemnego zaufania. – dodaje Grzegorz Piątkowski, Prezes Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych.

Szymon Krawiec, redaktor naczelny Wprost, oraz prof. Sławomir Winch (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) zaprezentowali rezultaty raportu dotyczącego wizerunku polskiego przedsiębiorcy. Podsumowując wyniki jednym zdaniem, można stwierdzić, że „polski przedsiębiorca to pracowity kombinator działający w nieprzyjaznym dla siebie kraju i jednocześnie bardzo pożyteczny dla społeczeństwa, ale jego wizerunek pozostaje dla przeciętnego Polaka po prostu obojętny”. Zachęcamy do lektury raportu, jest w nim kilka nieoczywistych ciekawostek.

Podczas debaty poprowadzonej przez Bożenę Damasiewicz prezes fundacji „Pomyśl o Przyszłości”, przedsiębiorcy Marzena Gradecka (Drogerie Jaśmin), Michał Czekaj (Dragon Poland), Jan Załubski (ZET Transport) i Maciej Paradowski (KB Folie),rozmawiali o konieczności zmiany podejścia do przedsiębiorców. Określono, że typową polską cechą umiejętności radzenia sobie w każdych okolicznościach (ten „kombinator” z raportu) jest bardzo pozytywnym fundamentem szybkiego rozwoju gospodarczego Polski.

Podczas dyskusji Okrągłego Stołu z udziałem Ryszarda Florka (Fakro), Zbigniewa Jakubasa (Multico), Pawła Jarskiego (Grupa Elemental) i Adama Sikorskiego (Unimot), prowadzonej przez Rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka, uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi polepszenia sytuacji gospodarczej Polski. Jednogłośnie wskazali na konieczność dbałości o stabilny, uczciwy i prorozwojowy system prawno-podatkowy. Bardzo istotne jest również ukazanie wielkiego wkładu przedsiębiorców w działalność charytatywną, wzięcie odpowiedzialności za lokalną społeczność. Społeczeństwo, biznes i państwo muszą działać synergicznie, wspierając się wzajemnie w stworzeniu bezpiecznej i zamożnej przyszłości dla Polski.

https://www.pomysloprzyszlosci.org/content/uploads/2024/07/raport.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *