Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Fundacja Pomyśl o Przyszłości edukuje sądeckich studentów

Studenci z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, na co dzień studiujący na Wydziale Nauk Ekonomicznych wzięli udział w panelu poświęconym tematom gospodarczym, świadomości konsumenckiej oraz szeroko rozumianemu kapitałowi społecznemu.

Spotkanie z młodzieżą poprowadził Jakub Zapała, Wiceprezes Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”: Edukacja w zakresie kapitału społecznego pomaga współczesnej młodzieży zrozumieć, jak duże znaczenie ma zaufanie, współpraca i zaangażowanie społeczne w budowaniu lepszej przyszłości dla siebie i innych. Warto uświadamiać młodzież w tych kwestiach, aby pomóc im rozwijać umiejętności społeczne i budować silne fundamenty dla przyszłości nas wszystkich.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości od lat wspiera budowanie kapitału społecznego poprzez edukację i uświadamianie Polaków o tym, jak ważne jest wspieranie rodzimych firm. W ubiegłym roku przy współpracy z Dr Katarzyną Agnieszką Obłąkowską oraz Dr. Arturem Bartoszewiczem wydała raport „Wybrakowany potencjał. Deficyty w polskim kapitale społecznym i patriotyzmie gospodarczym”. To już druga tego typu publikacja, wydana przy wsparciu Fundacji.

Spotkanie ze studentami ANS odbyło się w ramach wizyty studyjnej w siedzibie FAKRO w Nowym Sączu w dniu 11 stycznia 2024 roku.