Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Fundacja Pomyśl o Przyszłości wspiera lokalne działania charytatywne

Fundacja Pomyśl o Przyszłości wsparła organizację świątecznych kiermaszów, z których dochód został przekazany na cele charytatywne. W ramach lokalnych działań zebrane fundusze trafiły do Wiktorii Wróbel wspierając jej walkę o zdrowie oraz do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza.

Pierwszy Kiermasz odbył się 6 grudnia przy współpracy z firmą FAKRO  i Fundacją SiePomaga.pl, w ramach projektu „Łączmy Pokolenia” – inicjatywy, która ma na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem choćby drobnym gestem i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na osoby starsze oraz na fakt konieczności wzajemnego poświęcenia sobie czasu i budowania relacji.

Dochód z Kiermaszu w kwocie 2705,68 zł w całości został przeznaczony na leczenie Wiktorii Wróbel z Nowego Sącza, zmagającej się z najcięższym typem Rdzeniowego Zaniku Mięśni, SMA 0.

 

Kolejny kiermasz został zorganizowany z inicjatywy członków Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza, którzy własnoręcznie przygotowali ozdoby świąteczne, stroiki, pierniczki, kartki świąteczne i inne wspaniałe przedmioty.

Zebrano kwotę w wysokości 2160 zł, która w całości została przeznaczona dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości od wielu lat aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy związane z rozwojem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie m.in.  tzw. ekonomii społecznej. Jednak edukacja to nie tylko liczby, czy definicje, ale także nauka empatii, etyki i zwrócenie uwagi na potrzeby innych – komentuje Bożena Damasiewicz, Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.