Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Projekty skierowane
do Dzieci

„AKADEMIA MALUCHA „PIENIĄŻEK”

Wyniki konkursu

Konkurs jest kolejnym etapem projektu „Akademia Malucha Pieniążek, czyli Skąd się Biorą Pieniądze?”. Uczniowie szkół  biorących udział w projekcie, przygotowali projekty reklam promujących lokalny produkt, usługę lub firmę. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gospodarce a także zaprezentowanie potencjału gospodarczego naszego regionu i zdobycie umiejętności praktycznych poprzez stworzenie materiału promocyjnego dla wybranego produktu lub usługi.
 

Konkurs był jednoetapowy i przewidywał wybór zwycięzców I, II i III nagrody. Dodatkowym wyróżnieniem była Nagrody publiczności, przyznana przez internautów w trakcie głosowania, na specjalnie utworzonej stronie internetowej.
 

Do biura Fundacji wpłynęło 49 prac. Wszystkie zostały dopuszczone do głosowania internetowego.
 

Internauci mogli oddawać głosy na najlepszą reklamę w terminie od 21.10.2014  do 30.10.2014 r. Głosowanie zostało zamknięte o godz. 00.00 Najwięcej głosów zdobyła praca Oliwi Cisowskiej z Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa Kraina” z Biczyc Dolnych.

Laureaci I, II i III nagrody zostali wybrani przez kapitułę konkursu. Prace jury miały miejsce 03.11.2014 roku
w siedzibie firmy Fakro. Członkowie komisji w składzie:

Pani Bożena Damasiewicz- Dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości
Pan Janusz Komurkiewicz- Dyrektor Marketingu firmy FAKRO
Pani Bożena Zagórowska- trener warsztatów
Pani  Anna Korczyk- trener warsztatów

Jury oceniało prace biorąc pod uwagę kryteria: pomysł, ilość pracy własnej, poprawność marketingową
i odniesienie produktu/ usługi do Sądecczyzny.

I nagrodę otrzymuje Kacper Bukowiec ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.

II nagrodę jury przyznało Patrycja Śmierciak

III nagroda wędruje do Marceliny Najduch ze Szkoły Podstawowej w Januszowej.

Zwycięzcom gratulujemy!!! Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach Fundacji!